ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dismal

D IH1 Z M AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dismal-, *dismal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dismal(adj) หดหู่, See also: สิ้นหวัง, ท้อแท้, Syn. funereal, somber, Ant. happy, joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad, gloomy, dreary, cheerless, Ant. pleasing, joyful

English-Thai: Nontri Dictionary
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismalThat doctrine will no doubt lead to dismal consequences.
dismalThe house looked very dismal.
dismalThe perspective for the defense program is dismal.
dismalThe prospects for Japan's future look dismal.
dismalThe rain made the autumn day dismal.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé

CMU English Pronouncing Dictionary
DISMAL D IH1 Z M AH0 L
DISMALLY D IH1 Z M AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismal (j) dˈɪzməl (d i1 z m @ l)
dismally (a) dˈɪzməliː (d i1 z m @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄暗[qī àn, ㄑㄧ ㄢˋ, / ] dismal; somber, #893,849 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰気臭い[いんきくさい, inkikusai] (adj-i) dismal; gloomy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismal
   adj 1: causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the
       war"; "a week of rainy depressing weather"; "a
       disconsolate winter landscape"; "the first dismal
       dispiriting days of November"; "a dark gloomy day"; "grim
       rainy weather" [syn: {blue}, {dark}, {dingy},
       {disconsolate}, {dismal}, {gloomy}, {grim}, {sorry},
       {drab}, {drear}, {dreary}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top