ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bisexual

B AY2 S EH1 K SH UW0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bisexual-, *bisexual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bisexual(adj) ที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. bi
bisexual(adj) ที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ, Syn. androgynous, hermaphroditic
bisexual(n) คนที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. bi
bisexual(adj) ที่มีสองเพศในตัวเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bisexual(ไบเซค'ชวล) adj.,n. มีสองเพศ,กะเทย, See also: bisexualism, bisexuality n., Syn. hermaphroditic

English-Thai: Nontri Dictionary
bisexual(adj) มีสองเพศ
bisexual(n) กะเทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bisexual๑. -รักร่วมสองเพศ๒. ผู้รักร่วมสองเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bisexual flower; hermaphroditic flower; perfect flowerดอกสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bisexual; hermaphroditeสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bisexualรักสองเพศ,มีความสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ,รักร่วมเพศที่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ [การแพทย์]
Bisexuality in marriageรักร่วมสองเพศในการสมรส [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต๋ว(n) homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai Definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
กะเทย(n) hermaphrodite, See also: bisexual person, Example: กะเทยส่วนใหญ่ชอบแต่งกายคล้ายผู้หญิง, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเทย[kathoēi] (n) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch  FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BISEXUAL B AY2 S EH1 K SH UW0 AH0 L
BISEXUALS B AY2 S EH1 K SH UW0 AH0 L Z
BISEXUALITY B AY2 S EH0 K SH UW0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bisexual (n) bˌaɪsˈɛkʃuəʳl (b ai2 s e1 k sh u@ l)
bisexuals (n) bˌaɪsˈɛkʃuəʳlz (b ai2 s e1 k sh u@ l z)
bisexuality (n) bˌaɪsɛkʃuˈælɪtiː (b ai2 s e k sh u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双性恋[shuāng xìng liàn, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] bisexual; bisexuality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイ[bai] (adv) (1) by; (int) (2) (See バイバイ・1) bye; (n) (3) (abbr) (See バイセクシュアル) bisexual; (P) [Add to Longdo]
バイセクシュアル;バイセクシャル[baisekushuaru ; baisekusharu] (n,adj-no,adj-na) bisexual [Add to Longdo]
半陰陽[はんいんよう, han'inyou] (n,adj-no) hermaphrodite; intersexual; androgynous; bisexual (characteristics) [Add to Longdo]
両性愛者[りょうせいあいしゃ, ryouseiaisha] (n) bisexual (person); ambisexual [Add to Longdo]
両性花[りょうせいか, ryouseika] (n) androgynous flower; bisexual flower [Add to Longdo]
両性的[りょうせいてき, ryouseiteki] (adj-na) bisexual [Add to Longdo]
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bisexual
   adj 1: sexually attracted to both sexes [ant: {heterosexual},
       {homosexual}]
   2: having an ambiguous sexual identity [syn: {bisexual},
     {epicene}]
   n 1: a person who is sexually attracted to both sexes [syn:
      {bisexual}, {bisexual person}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top