ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hammered-

HH AE1 M ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hammered, *hammered*
English-Thai: Longdo Dictionary
hammered(adj) เมามาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hammered(sl) ดื่มเหล้า, Syn. drunk

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I'd remember. Oh, all right, you got me. It's the ugly, obnoxious, toothless loser... who got hammered and wouldn't leave you alone all night.คุณจำผมได้ มันน่ารังเกียจหน้าขายหน้า ที่ขี้ เมาคนหนึ่ง Good Will Hunting (1997)
Just hammered out of his gourd. Just wrecked.เมามาอีกตามเคย เมาแบบหมาไม่แหลกเลย Good Will Hunting (1997)
He was so fuckin' hammered he drove the wrong car home.เขาเมาขนาดขับรถผิดกลับบ้าน Good Will Hunting (1997)
You got hammered by the hammer.นายโดนฆ้อนอัดซะแล้วสิ The Longest Yard (2005)
And he's hammered at the 17 for a 13-yard pickup, and that's a first down.เขาล้มที่เส้น 17 ทำไปได้ 13 หลา นั่นเป็นดาวน์แรก The Longest Yard (2005)
You squeezed them, you hammered them to the point of desperation.คุณต้อนพวกมันให้มันจนตรอก หมดทางไป The Dark Knight (2008)
Everybody was hammered at that party.ทุกคนเมากันมากแหละที่งานปาร์ตี้นั่น Marry Me a Little (2009)
u think Dorit was hammered wheLn he died?คุณคิดว่า ดอริส ถูกทุบด้วยฆ้อนตอนเขาตายหรือเปล่า The Bond in the Boot (2009)
we'd be hammered by page two.สงสัยจะทะลุไปถึงหน้าสองละมั้ง How About a Friendly Shrink? (2010)
Did we get hammered last night or what?did we get hammered last night or what? I Guess This Is Goodbye (2010)
Well, you look like hammered crap.นายดูเหมือนพวกขี้เหล้า Weekend at Bobby's (2010)
Hey, isn't that the guy who hammered you in the face?เฮ้ นั่นมัน ตัวที่เอาค้อนทุบหน้าเจ้านี่ Kung Fu Panda 2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hammeredA nail that sticks up is hammered down.
hammeredHe hammered at the window.
hammeredHe hammered nails into the plank.
hammeredHe hammered out a home run.
hammeredHe hammered steel into a sword.

CMU English Pronouncing Dictionary
HAMMERED HH AE1 M ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hammered (v) hˈæməd (h a1 m @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
击弦类[jī xián lèi, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ, / ] hammered string type (of musical instrument) [Add to Longdo]
击弦类乐器[jī xián lèi yuè qì, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] hammered string musical instrument [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダルシマー[darushima-] (n) (hammered) dulcimer [Add to Longdo]
延べ板;延板[のべいた, nobeita] (n) hammered-out plates [Add to Longdo]
懸仏[かけぼとけ, kakebotoke] (n) round plaque carrying the image of a Buddha (usually hammered from behind) used in temples and shrines [Add to Longdo]
出る杭は打たれる[でるくいはうたれる, derukuihautareru] (exp,v1) the nail that sticks out gets hammered in; the best policy is to keep your head down [Add to Longdo]
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp,v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity) [Add to Longdo]
洋琴[ようきん, youkin] (n) (1) yangqin (Chinese hammered dulcimer); (2) (obs) piano [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hammered
      adj 1: shaped or worked with a hammer and often showing hammer
             marks; "a bowl of hammered brass"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top