ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-give-and-take-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: give-and-take, *give-and-take*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give-and-take(n) การให้และรับอย่างยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ), See also: การให้และรับอย่างสมยอมทั้งสองฝ่าย, Syn. compromise, balance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity

Japanese-English: EDICT Dictionary
キブアンドテーク[kibuandote-ku] (exp) give-and-take [Add to Longdo]
ギブアンドテーク;ギブアンドテイク[gibuandote-ku ; gibuandoteiku] (n) give-and-take; give and take [Add to Longdo]
応酬[おうしゅう, oushuu] (n,vs) (1) exchange; reciprocation; give-and-take; return; (2) reply; riposte; (P) [Add to Longdo]
持ちつ持たれつ[もちつもたれつ, mochitsumotaretsu] (exp,n) give-and-take [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give-and-take
   n 1: an exchange of views on some topic; "we had a good
      discussion"; "we had a word or two about it" [syn:
      {discussion}, {give-and-take}, {word}]
   2: light teasing repartee [syn: {banter}, {raillery}, {give-and-
     take}, {backchat}]
   3: mutual interaction; the activity of reciprocating or
     exchanging (especially information) [syn: {interchange},
     {reciprocation}, {give-and-take}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top