ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-baritone-

B EH1 R AH0 T OW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: baritone, *baritone*
Possible hiragana form: -ばりとね-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baritone(n) น้ำเสียงร้องของผู้ชาย, Syn. brass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baritone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone

English-Thai: Nontri Dictionary
baritone(n) เสียงนักร้องชาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I heard this one time, this kid went into that office... a baritone and came out a soprano.กูเคยได้ยินครั้งหนึ่ง มีเด็กเข้าไปในนี้ มีเสียงร้องโซปราโน่ออกมาหว่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
"and ken tanaka's smoky baritone "is like a cool fogและเสียงทุ้มนุ่มของ เคน ทานากะ ยังกับเสียงหมอกอันเยือกเย็น Acafellas (2009)
I'm a baritone at my gospel choir at First Presbyterian.ผมเป็นคนร้องเสียงทุ้มใน คณะประสานเสียงที่โบสถ์เฟิร์ส เพรสไบทีเรียน The Story of the 50 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BARITONE B EH1 R AH0 T OW2 N
BARITONES B EH1 R AH0 T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baritone (n) bˈærɪtoun (b a1 r i t ou n)
baritones (n) bˈærɪtounz (b a1 r i t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男中音[nán zhōng yīn, ㄋㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄣ, ] baritone, #69,987 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bariton {m} [mus.] | Baritone {pl}baritone | baritones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリトン[bariton] (n) baritone; barytone; (P) [Add to Longdo]
バリトンサクソフォン;バリトンサキソホン[baritonsakusofon ; baritonsakisohon] (n) baritone saxophone [Add to Longdo]
バリトンサックス[baritonsakkusu] (n) baritone sax [Add to Longdo]
中音[ちゅうおん, chuuon] (n) (1) mediant (music); (2) baritone; contralto; (3) medium tone; medium pitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baritone
   adj 1: lower in range than tenor and higher than bass; "a
       baritone voice"; "baritone oboe"
   n 1: a male singer [syn: {baritone}, {barytone}]
   2: the second lowest adult male singing voice [syn: {baritone},
     {baritone voice}]
   3: the second lowest brass wind instrument [syn: {baritone},
     {baritone horn}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top