ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-隆-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *隆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[隆, lóng, ㄌㄨㄥˊ] prosperous, plentiful, abundant
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]    夂 [zhǐ, ㄓˇ]  一 [, ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: -, Rank: 1400

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lōng, ㄌㄨㄥ, ] sound of drums, #5,779 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, ] grand; intense; prosperous; start (a fire), #5,779 [Add to Longdo]
[lóng zhòng, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, ] grand; prosperous; ceremonious; solemn, #5,044 [Add to Longdo]
[kè lóng, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, ] clone, #8,271 [Add to Longdo]
[Qián Lóng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄨㄥˊ, ] Qianlong or Ch'ien-lung, emperor of the Qing dynasty, reigned sixty years (1735-1796), #12,510 [Add to Longdo]
[lóng qǐ, ㄌㄨㄥˊ ㄑㄧˇ, ] to swell; to bulge, #19,621 [Add to Longdo]
[lóng lóng, ㄌㄨㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, ] rumble, #20,597 [Add to Longdo]
[Jí lóng pō, ㄐㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄆㄛ, ] Kuala Lumpur, capital of Malaysia, #23,006 [Add to Longdo]
喀麦[Kā mài lóng, ㄎㄚ ㄇㄞˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Cameroon, #24,067 [Add to Longdo]
[xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] prosperous; thriving; flourishing, #24,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t,adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny [Add to Longdo]
[りゅううん, ryuuun] (n) prosperity; good fortune [Add to Longdo]
[りゅうき, ryuuki] (n,vs,adj-no) protuberance; projection; rising; (P) [Add to Longdo]
[りゅうしょう, ryuushou] (n) prosperity [Add to Longdo]
[りゅうせい, ryuusei] (adj-na,n,adj-no) prosperity; (P) [Add to Longdo]
[りゅうたい, ryuutai] (n) rise and decline [Add to Longdo]
鼻術[りゅうびじゅつ, ryuubijutsu] (n) cosmetic (plastic) surgery of the nose; rhinoplasty; nose job [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Horyuji is the oldest wooden building in the world.寺は世界最古の木造建築である。
Have you taken a bath yet, Takashi?、もうお風呂に入った?
"Ryu, I can't see any-thi-ng!" "Naturally, that's because I'm covering your eyes."ちゃん見えな〜い〜」「目隠ししてるんだから当然だ」

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りゅう, ryuu] WOHLSTAND, HOCH [Add to Longdo]
[りゅうりゅう, ryuuryuu] bluehend, gedeihend, muskuloes [Add to Longdo]
[りゅうせい, ryuusei] Gedeihen, Bluete, Aufschwung [Add to Longdo]
[りゅうき, ryuuki] Erhoehung, Hoecker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top