ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-極性-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 極性, *極性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极性[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] chemical polarity, #35,214 [Add to Longdo]
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] zeal; initiative; enthusiasm; activity, #3,975 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
極性[きょくせい, kyokusei] (n) ลักษณะขั้ว ความตรงกันข้าม คุณสมบัติของการมีขั้วหรือมีผลตรงข้ามที่ปลายทั้งสอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
極性[きょくせい, kyokusei] (n,adj-no) polarity [Add to Longdo]
極性ゼロ復帰記録[きょくせいゼロふっききろく, kyokusei zero fukkikiroku] (n) {comp} polarized return-to-zero recording; RZ(P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He was passive by nature.彼は生まれつき積極性に乏しかった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You put a snag in my only other Klaus lead. So I'd say I'm highly motivated.[CN] 你拿能幹掉Klaus的唯一辦法引誘我 那我的積極性當然相當高咯 Ghost World (2011)
She's bi-polar.[JP] あの子は双極性障害で The Vest (2011)
But any speaker can be converted to a crude microphone by reversing polarity.[JP] 〈しかし どんなスピーカーも 極性を逆にすれば 〈マイクになるんだよ〉 Flesh and Blood (2012)
It is not merely a case of rewiring the capacitors, even though they are nonpolarized, but flywheel and drive shafts are also affected, not to mention the complex wiring regarding the thermostat.[JP] コンデンサーを線を 繋ぎ直すのは簡単じゃない 無極性だとしても ホイールとシャフトも 影響を受ける The Secrets in the Proposal (2013)
She's bipolar.[JP] あの子は双極性障害で Marine One (2011)
I think that's he's case.[CN] 就會經歷兩極性的情感障礙 這個案例好像就是這樣呢 Episode #1.21 (2014)
She's bipolar. She's stable on her meds.[JP] あの子は双極性障害で The Smile (2012)
Well, let's start with the set-ground test first.[JP] とりあえず、初めてみましょう まず極性テストから A Scanner Darkly (2006)
Captain and crew standby reverse polarity.[JP] 船長と乗務員は極性を逆にして待機 Halloween (1978)
A simple man can start out as a junior manager at Costco, and 12 years later, with hard work and gumption, end up the senior manager at that very same Costco.[JP] ただの男が"コストコ" の マネージャー補から 12年の厳しい労働と 積極性で 同じ職場の上級マネージャーに 昇り詰める The Watch (2012)
It's a mild form of schizophrenia and bipolar disorder.[JP] 統合失調症とか 双極性障害よりは軽いの V/H/S (2012)
The case officer in question... has a history of erratic behavior.[JP] "具体的には" "双極性障害との診断を" Tin Man Is Down (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
極性[きょくせい, kyokusei] polarity [Add to Longdo]
極性ゼロ復帰記録[きょくせいぜろふっききろく, kyokuseizerofukkikiroku] polarized return-to-zero recording, RZ(P) (abbr.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top