ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-切手-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 切手, *切手*
Japanese-English: EDICT Dictionary
切手[きって, kitte] (n) stamp (postage); merchandise certificate; (P) [Add to Longdo]
切手を溜める[きってをためる, kittewotameru] (exp,v1) to collect stamps [Add to Longdo]
切手収集[きってしゅうしゅう, kitteshuushuu] (n,adj-no) philately; stamp collecting [Add to Longdo]
切手収集家[きってしゅうしゅうか, kitteshuushuuka] (n) philatelist; stamp collector [Add to Longdo]
切手蒐集[きってしゅうしゅう, kitteshuushuu] (n) philately [Add to Longdo]
切手集め[きってあつめ, kitteatsume] (n) stamp collecting [Add to Longdo]
切手[きってちょう, kittechou] (n) stamp album; stamp booklet [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I bought five ten-yen stamps.10円切手を5枚買った。
I'd like to buy two 45-cent stamps, please.45セント切手を2枚ください。
Have you got a seven-yen stamp?7円の切手ありませんか。
Please show me your stamp album.あなたの切手帳を見せてください。
You got the date wrong when you were filling in the check.あなたは小切手に書き込む時に、日付を間違えた。
In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.アメリカでは、現金を払うのではなく小切手を書くのが普通です。
I have some stamps in my bag.かばんの中に数枚の切手があります。
Here are two stamps.ここに2枚の切手があります。
This rare stamp is hard to come by.このめずらしい切手は手にはいりにくいんだよ。
This letter bears a foreign stamp.この手紙には外国切手がはってある。
Will you stamp this letter for me?この手紙に切手を貼って下さい。
Will you honor this check?この小切手で支払いを認めてくれますか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top