ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-優先順位-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 優先順位, *優先順位*
Japanese-English: EDICT Dictionary
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] (n) priority; order of precedence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You seem to have lost all sense of our priorities.[JP] 優先順位を 忘れてしまったようだな I Don't Wanna Know (2008)
I question her priorities.[JP] 優先順位が分かってない And My Paralyzing Fear of Death (2007)
Priority number one-- Finding out what caused this.[JP] 優先順位のトップは この原因を見つけること White to Play (2009)
We're going to set up a triage unit in the East Wing.[JP] 治療優先順位を東翼で実施します Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
My priority is the life of the Russian soldiers.[JP] 私の優先順位は ソビエト兵士の命だ Defiance (2008)
I'd love to help you, but first things first.[JP] 助けようとも しかし、優先順位がある Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)
Typically, ODs are not a high-priority call.[JP] 薬物摂取は優先順位が低い ABQ (2009)
Priority number one-- Finding out what caused this.[JP] 優先順位のトップは この原因を見つけること No More Good Days (2009)
I've got a lot of memories in my life and sometimes you kind of have to dump the small ones to make room for the bigger ones.[JP] 覚えることが山ほどだから 優先順位の低い記憶は 忘れがちだ Chapter 1 (2009)
The flight attendant said something about us getting a priority clearance to land.[JP] 着陸優先順位が繰り上がったみたいなの Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2009)
What's the priority on this?[JP] 優先順位はどれくらい? 137 Sekunden (2009)
From what I understand, it is fairly low... on the company's priority list right now.[JP] 私の知る限りそれは 会社の優先順位では かなり後回しだ Moon (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top