ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ข้างบน-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ข้างบน, *ข้างบน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างบน(n) upstairs, Syn. ด้านบน, ชั้นบน, Ant. ข้างใต้, ข้างล่าง, Example: บ้านส่วนใหญ่จะมีห้องพระไว้ข้างบน, Thai Definition: ที่อยู่เหนือขึ้นไป
ข้างบน(prep) above, Example: เขากำลังเดินขึ้นไปข้างบนบ้าน, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า ที่อยู่เหนือขึ้นไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get the women and children upstairs. Lock all the doors.ให้เด็กกับผู้หญิงขึ้นข้างบน ล็อคประตูทั้งหมด The Great Dictator (1940)
- What's above?- ข้างบนนั้นอะไร The Great Dictator (1940)
Come, don't sit there gawking, let's go upstairs.มาเถอะ อย่านั่งรากงอกอยู่เลย ขึ้นไปข้างบนกัน Rebecca (1940)
Oh, no, Maxim. You do it.- ไม่ค่ะ คุณทําเถอะ ฉันจะขึ้นข้างบน Rebecca (1940)
I'll go up and give her a hand.ฉันขึ้นไปช่วยหล่อนข้างบนดีกว่า Rebecca (1940)
Now, I'm going to ask all of you to come up.ผมจะขอเชิญคุณให้ขึ้นมาข้างบน Oh, God! (1977)
- Thank you. Albert, please wait for me upstairs.อัลเบิรต์,ไปคอยป้าข้างบนก่อนนะ. Suspiria (1977)
- Get on upstairs.- งั้นขึ้นไปข้างบนได้แล้ว Phantasm (1979)
Come, there is room up here!ข้างบนมีที่ว่าง Gandhi (1982)
I'm swinging the face plate upward.ฉันแกว่งแผ่นหน้าขึ้นไป ข้างบน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I think it is up these stairs.ฉันว่าเขาน่าจะอยู่้ข้างบนนะ Return to Oz (1985)
After I'm finished winding you up, go upstairs with him and we'll explain what you have to do.พอฉันไขลานให้ ให้ขึ้นไปข้างบนกับแจ็ค เขาจะอธิบายแผนให้ฟัง Return to Oz (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างบน[khāngbon] (prep) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top  FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus
ข้างบนนี้[khāngbon nī] (adv) EN: here above  FR: ci-dessus

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above(prep) ข้างบน, See also: เหนือ
up(prep) ข้างบน, Ant. down
upstairs(adj) ข้างบน, See also: ด้านบน, ชั้นบน, อยู่ในอากาศชั้นสูงกว่า, Ant. downstairs

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์
anoopsia(แอนโอออพ' เซีย) n. ภาวะตาเขขึ้นข้างบน., Syn. -anopsia, anopia
antrorse(แอนทรอส') adj. งอไปข้างหน้าหรือขึ้นข้างบน
archway(อาร์ค'เวย์) n. ทางเข้าหรือทางเดินมีส่วนโค้งบังอยู่ข้างบน,ส่วนโค้งปิด, Syn. covering arch
backslash\ (อักขระ) <เครื่องหมาย>หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
cheeseburgern. แฮมเบอเกอร์ที่มีแผ่นเนยอยู่ข้างบน,ขนมปังสอดไส้แผ่นเนยแข็ง
cockupn. การงอขึ้นข้างบน
dittomark(s) เครื่องหมายละ ('do') ที่แสดงว่ามีรายการเหมือนกับข้างบนหรือซ้ำกับข้างบน
en-Pref. "ใน","ข้างบน"

English-Thai: Nontri Dictionary
on(pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม
over(adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป
over(adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว
overhand(adj, adv) ลงมาจากข้างบน,ยกแขนขึ้น,ฟาด,ตบลูก,ข้ามไหล่
overhead(adj) อยู่เหนือหัว,อยู่ข้างบน,ทั่วไป,โดยเฉลี่ย
overhead(adv) เหนือหัว,ข้างบน,ท่วมหัว,ลอยอยู่
top(adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม
up(pre) บน,เหนือ,ข้างบน,ถึง,ไปยัง
upon(pre) ข้างบน,เหนือ,ในเวลา,ในโอกาส
upper(adj) สูงกว่า,ข้างบน,อันบน,เหนือกว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
obenข้างบน
hoch(adj) สูง (ใช้บอกระยะแนวขึ้นข้างบน) ถ้าบอกความสูงของคนใช้ groß ไม่ใช้ hoch
auf(prep) |+A เมื่อกริยาบ่งอาการเคลื่อนไหว| บน, ข้างบน เช่น Die Fahrgäste legen ihr Gepäck auf die Gepäckablage. ผู้โดยสารวางสัมภาระบนที่วางกระเป๋า

French-Thai: Longdo Dictionary
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top