ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*notwendigkeit*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: notwendigkeit, -notwendigkeit-
German-Thai: Longdo Dictionary
Notwendigkeit(n) |die, pl. Notwendigkeiten| ความจำเป็น เช่น Es ist keine Notwendigkeit die Waffe bei sich zu führen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notwendigkeit {f} | Notwendigkeiten {pl} | drindende Notwendigkeitnecessity | necessities | dire necessity [Add to Longdo]
Notwendigkeitsregel {f}rule of necessitation [Add to Longdo]
sich ergeben (aus) | sich ergebend | sich ergeben | es ergibt sich | es ergab sich | es hat/hatte sich ergeben | falls sich die Notwendigkeit ergibtto arise {arose; arisen} (from; out of) | arising | arisen | it arises | it arose | it has/had arisen | should the need arise [Add to Longdo]
politisch | politische Notwendigkeitpolitical | political imperative [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
必然[ひつぜん, hitsuzen] Unvermeidlichkeit, Notwendigkeit [Add to Longdo]
[よう, you] Hauptsache, Notwendigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top