ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*morgue*

M AO1 R G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: morgue, -morgue-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morgue(n) ที่เก็บศพ, See also: ห้องเก็บศพ, ห้องดับจิต, Syn. mortuary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morgue(มอร์ก) n. สถานที่เก็บศพ,ห้องเก็บเรื่องราว ภาพถ่าย เอกสารหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
morgue(n) ที่เก็บศพชั่วคราว,โรงเก็บศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
morgueสถานเก็บศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงทึม[rōng theum] (n) EN: pavilion for laying the casket before cremation  FR: morgue [f]
ที่เก็บศพ[thī kep sop] (n, exp) FR: morgue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORGUE M AO1 R G
MORGUES M AO1 R G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morgue (n) mˈɔːg (m oo1 g)
morgues (n) mˈɔːgz (m oo1 g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leichenschauhaus {n}morgue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モルグ[morugu] (n) morgue; (P) [Add to Longdo]
遺体安置所[いたいあんちしょ, itaianchisho] (n) morgue [Add to Longdo]
死体安置所[したいあんちじょ, shitaianchijo] (n) morgue; mortuary [Add to Longdo]
死体置き場[したいおきば, shitaiokiba] (n) morgue [Add to Longdo]
死体保管所[したいほかんじょ, shitaihokanjo] (n) morgue [Add to Longdo]
霊安室[れいあんしつ, reianshitsu] (n) morgue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morgue
   n 1: a building (or room) where dead bodies are kept before
      burial or cremation [syn: {morgue}, {mortuary}, {dead
      room}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top