ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*graphical user interface*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: graphical user interface, -graphical user interface-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graphical user interfaceการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ใช้ตัวย่อว่า GUI (อ่านว่ากุย) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graphical user interface (GUI)ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (กุย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphical user interface (GUI)ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (กุย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
GUI (graphical user interface)กุย (ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GUI (graphical user interface)กุย (ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graphical user interface (Computer system)ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก [คอมพิวเตอร์]
graphical user interfaceส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ลักษณะการแสดงคำสั่ง โปรแกรม หรือสิ่งอื่ีนๆ เป็นภาพกราฟิก (เรียกว่า icon หรือ สัญรูป) บนจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Graphical user interfaces (Computer systems)ตัวเชื่อมประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图像用户介面[tú xiàng yòng hù jiè miàn, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] graphical user interface; GUI [Add to Longdo]
图形用户界面[tú xíng yòng hù jiè miàn, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] graphical user interface (GUI) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grafische BenutzeroberflächeGUI : graphical user interface [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P) [Add to Longdo]
グラフィカルユーザーインターフェース[gurafikaruyu-za-inta-fe-su] (n) {comp} graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザーインターフェイス[gurafikaruyu-za-inta-feisu] (n) {comp} graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザインタフェース[gurafikaruyu-zaintafe-su] (n) {comp} graphical user interface; GUI [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィカルユーザーインターフェース[ぐらふぃかるゆーざーいんたーふぇーす, gurafikaruyu-za-inta-fe-su] graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザインタフェース[ぐらふぃかるゆーざいんたふぇーす, gurafikaruyu-zaintafe-su] graphical user interface (GUI) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graphical user interface
   n 1: a user interface based on graphics (icons and pictures and
      menus) instead of text; uses a mouse as well as a keyboard
      as an input device [syn: {graphical user interface}, {GUI}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top