ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*enduring*

EH0 N D Y UH1 R IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enduring, -enduring-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enduring(adj) ซึ่งอดทน, See also: คงทน, อดกลั้น, ทนทรมาน, Syn. patient, tolerant
enduring(adj) อยู่รอด, See also: คงอยู่, Syn. persisting, surviving
enduringness(n) ความอดทน, See also: ความทนทาน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. patience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your enduring faithfulness.ความยึดมั่นที่จะคงอยู่ชั่วกาล The Princess Bride (1987)
- We're enduring it as best we can, Miss Bingley.-พวกเราจะอดทนให้มากที่สุดที่จะทำได้ค่ะ มิสบิงลี่ย์ Episode #1.5 (1995)
The enduring myth of Heaven.เรื่องเล่าที่ยืนยาวของสวรรค์ City of Angels (1998)
But I'm enduring itแต่ชั้นทนได้ Oldboy (2003)
But I'm enduring itแต่ชั้นทนมันได้ Oldboy (2003)
... and build an enduring peace founded upon thy holy laws, and upon that unselfish goodwill to all those who love justice and peace which thou hast given unto us through Jesus Christ, thine only son, our Lord.... และได้โปรดประทานความสงบสุข จากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ จากความเมตตาและคุณธรรม.. แก่ผู้ที่รักความยุติธรรมและสันติภาพ The Great Raid (2005)
Prince JuMong is enduring the humiliation.องค์ชายจูมงกำลังอดทดกับการถูกลบหลู่ Episode #1.41 (2006)
Enduring one type, but not large numbers of ghost jengiläisiä.ปล่อยมันไปอีกสักครั้งเถอะ เบอร์มันไม่หายไปหรอก Paranormal Activity (2007)
I can't believe it, enduring for centuries like this.ไม่อยากจะเชื่อเลย อดทนมาหลายสิบปี Teeth (2007)
Families are created with love. And by enduring relationships.ครอบครัวต้องก่อด้วยความรักและสัมพันธ์ที่มั่นคง Heyy Babyy (2007)
If enduring such contemptible abasement is my future,หากการอนทนอยู่เป็นสิ่งที่น่ารักเกียจ ข้าจะไม่อดทนอีกต่อไป The Kingdom of the Winds (2008)
The oldest and most enduring story told by man.เรื่องเล่าที่เก่าที่สุดของมนุษย์ที่ยังคงอยู่ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Besides, you've had a lot of practice enduring torture with our fake relationship.ด้วยความสัมพันธ์ปลอมๆ ของเรา Chuck Versus the Beefcake (2009)
Life is a process of enduring the boring stuff.ชีวิตคือกระบวนการของความอดทน ต่อสิ่งที่น่าเบื่อ The Case of Itaewon Homicide (2009)
I'm better for enduring it. I'm stronger.ฉันเข้มแข็งและฉัน ยอมรับว่าฉันดีใจ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
After enduring more than a month of jungle warfare, the Marines faced the Japanese offensive to retake their lost airfield.หลังจากต้องทนสู้รบในสมรภูมิป่าดงดิบ มานานนับเดือน.. เหล่านาวิกโยธินก็ได้พบกับการรุกจากญี่ปุ่น.. ที่ต้องการยึดเอาฐานทัพอากาศคืน Basilone (2010)
Operation Enduring Freedom.แผนปฎิบัติการเพื่อสู่เสรีภาพยั่งยืน Episode #1.2 (2010)
Beginning in 1992, he and his team at the Max Planck Institute began what would become an enduring campaign to find out exactly what was causing the strange noise at the center of the Milky Way.เหมาะสำหรับการเจาะม่าน แต่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัว ที่ได้รับผ่านไอน้ำในชั้น บรรยากาศของโลก The Riddle of Black Holes (2010)
I had the good fortune of saving his life, which means that he is now enduringly indebted to me.ข้าโชคดีที่เคยช่วยชีวิตเขา นั่นหมายถึงชีวิตที่รอดของเขาเป็นหนี้ข้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Jacobs survived despite enduring 11 hours of exposure to the gas cloud...เจค็อบรอด แม้เผชิญแก๊ซพิษ ถึง 11 ชั่วโมง Take Shelter (2011)
Everyone's well aware of your enduring fondness for Lord Stark's wife.ทุกคนต่างรู้ดีถึง ความรักใคร่ที่ท่านมีต่อ ภรรยาของลอร์ดสตาร์ค The Wolf and the Lion (2011)
Well, I think it's really something how those feelings turned into such an enduring friendship.นั่นสิ ฉันว่ามันมีบางอย่าง ที่ทำให้ความรู้สึกเหล่านั้น มันกลายเป็นความเป็นเพื่อนที่ยาวนาน Riding in Town Cars with Boys (2011)
I've been enduring it all this time.ถึงตอนนี้ผมจะสามารถทนได้อยู่ Episode #1.6 (2011)
Tonight we proved once more that the true strength of our nation... comes not from the might of our arms or the scale of our wealth... but from the enduring power of our ideals... democracy, liberty, opportunity and unyielding hope.คืนนี้เราได้รับการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง ที่มีความแข็งแรงที่แท้จริงของประเทศของเรา ... ไม่ได้มาจากอำนาจของแขนของเราหรือขนาดของความมั่งคั่งของเรา ... Killing Them Softly (2012)
Ladies, I know this must come as a shock, but as you well know, your mother and I had a long and enduring friendship.สาวๆ, ผมรู้ว่านี่ฟังดูน่าตกใจ แต่คุณรู้กันอยู่แล้วว่าแม่ของคุณกับผม เรารู้จักกันมานาน The Princess Dowry (2012)
My enduring favorite is, of course, the very first in the series,สิ่งที่ผมชอบคือ ภาพแรกของชุดนี้ Doubt (2012)
The first few pages warn that these enduring creatures may lie dormant, but are never truly dead.หน'าเเรภๆ บีคําเตือนว่าเหสาอสูรพวภบี้... ดุเหมึอบลิ้บชืวิต เเต'มับไม่เคยตายจรึงๆ Evil Dead (2013)
Ah, yes, to pursue his enduring love of the Lady Arryn and the title that comes with her.อ้อ ใช่ เพื่อตามหารักแท้อันยาวนาน ของเลดี้อาร์ริน กับยศฐาบรรดาศักดิ์ที่มาพร้อมกัน And Now His Watch Is Ended (2013)
Well, it's a testament to the enduring power of the Grayson family name.ก็ มันเป็นเครื่องยืนยัน ถึงความมั่นคงของอำนาจ ในนามครอบครัวเกรย์สัน Victory (2013)
It seems she'll be enduring your father's massive hoax all by herself.การหลอกลวงของพ่อคุณ ทั้งหมดนั่นฝีมือเธอ Truth: Part 1 (2013)
It's 1952, and Marie is patiently enduring the slights of her fellow members of the geology department.มันเป็นปี 1952 และมารี จะอดทนยั่งยืนดูถูก ของสมาชิกเพื่อนของ เธอของภาควิชาธรณีวิทยา องศาของเธอในธรณี วิทยาและคณิตศาสตร์ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Isaac Newton's enduring fascination with light began when he was a child... in this very house.ไอแซกนิวตันเสน่ห์ที่ยั่งยืนด้วยแสง เริ่มขึ้นเมื่อเขายังเป็นเด็ก ในบ้านหลังนี้มาก Hiding in the Light (2014)
Operation enduring freedom website.Internetseite: "Operation dauerhafte Freiheit" (Operation Enduring Freedom) Soldier's Heart (2008)
My dad was in Operation Enduring Freedom, and he totally, like, stopped talking for, like, months.Mein Vater hat nach der Operation "Enduring Freedom"... einfach nicht mehr gesprochen, monatelang. Jennifer's Body (2009)
I don't care what Terry Lynch did at Goose Green, Desert Storm,- Es ist mir egal, was Terry Lynch bei Goose Green, Desert Storm, Operation Enduring Freedom tat. Episode #1.2 (2010)
While bravely serving her country as part of Operation Enduring Freedom, specialist Murphy developed a Neurological disorder that her doctors believe triggered her recent erratic behavior.Während sie tapfer ihrem Land als Teil der Operation Enduring Freedom diente, entwickelte Specialist Murphy eine neurologische Erkrankung, von der, wie ihre Ärzte glauben, ihr unberechenbares Verhalten ausgelöst wurde. Wounded (2013)
Operation Enduring Freedom.- Operation Enduring Freedom. Identity (2014)
This is part of Operation Enduring Freedom.Diese Operation läuft im Rahmen von "Enduring Freedom". Episode #1.5 (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enduringThere are various ways of enduring the pain.
enduringThis film is indeed an enduring masterpiece.
enduringThis is so enduring as to make even the most diligent worker give up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงถาวร(adv) permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai Definition: อย่างอยู่ได้นาน
อย่างถาวร(adv) permanently, See also: stably, enduringly, constantly, Syn. อย่างคงทน, อย่างยั่งยืน, Ant. ชั่วคราว, Example: คนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองและเส้นประสาทสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร
ยืน(adj) long-lasting, See also: durable, long, lasting, enduring, Syn. นาน, ยาว, ยืด, Ant. สั้น, Example: คนสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีอายุยืน ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ
ยืนนาน(adv) for long, See also: enduringly, , Syn. lastingly, Ant. จิรัง, ยั่งยืน, Thai Definition: ขอให้คุณสองคนรักกันยืนนาน, Notes: ระยะเวลาที่ยาวนาน
ถาวร(adj) permanent, See also: lasting, enduring, Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง, Example: ประเทศผู้ค้าอาวุธรายใหญ่ของโลกอีก 4 ประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะพร้อมใจกันลดการส่งออกอาวุธธรรมดาๆ, Thai Definition: เป็นเช่นนั้นตลอดไป
ถาวร(v) be permanent, See also: be lasting, be enduring, Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง, Example: การเปลี่ยนแปลงเพราะฤทธิ์ยา เราก็ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ถาวร, Thai Definition: เป็นเช่นนั้นตลอดไป
ทรหึง(adj) for a long time, See also: sustainable, lasting, enduring, long-lasting, long, boisterous, Syn. นาน, เนิ่น, ช้า, นานนม, Ant. รวดเร็ว
ฐิติ(n) stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
ฐิติ(n) stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
ความคงทน(n) durability, See also: enduringness, bearableness, Syn. ความทนทาน, ความคงทนถาวร, Example: มีผู้นิยมเขียนภาพด้วยสีน้ำมันบนผ้ากันมากขึ้นเนื่องจากมีความคงทนไม่เสียหายง่ายเหมือนการเขียนด้วยสีฝุ่น
ความยั่งยืน(n) permanence, See also: perpetuity, enduringness, eternity, everlasting, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยืนยง
คงทนถาวร(adj) durable, See also: strong, enduring, permanent, Syn. ทนทาน, ทน, Example: ปูนเป็นวัสดุคงทนถาวร ไม่เสื่อมสลายง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[eut] (x) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough  FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
คงทน[khongthon] (adj) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent  FR: durable ; permanent
มีมาตลอด[mī mā taløt] (x) EN: enduring
ถาวร[thāwøn] (adj) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual  FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel
ทน[thon] (adj) EN: enduring ; durable ; lasting
เยื้อ[yeūa] (x) EN: enduring ; lasting ; protracted
ยืน[yeūn] (adj) EN: long-lasting ; durable ; long ; lasting ; enduring
ยืนนาน[yeūnnān] (adv) EN: for long ; enduringly ; lastingly  FR: durablement

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDURING EH0 N D Y UH1 R IH0 NG
ENDURING IH0 N D UH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enduring (v) ˈɪndjˈuəʳrɪŋ (i1 n d y u@1 r i ng)
enduringly (a) ˈɪndjˈuəʳrɪŋliː (i1 n d y u@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nài, ㄋㄞˋ, ] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant, #3,346 [Add to Longdo]
永久和平[yǒng jiǔ hé píng, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] lasting peace; enduring peace [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdauer {f}enduringness [Add to Longdo]
andauernd {adv}enduringly [Add to Longdo]
aushalten; ertragen | aushaltend; ertragend | ausgehalten; ertragen | hält aus; erträgt | hielt aus; ertrugto endure | enduring | endured | endures | endured [Add to Longdo]
bleibend; andauerndenduring [Add to Longdo]
erleiden | erleidendto endure | enduring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦勉励[こっくべんれい, kokkubenrei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships [Add to Longdo]
根の良い[こんのよい, konnoyoi] (n) enduring; persevering [Add to Longdo]
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable [Add to Longdo]
尽きせぬ[つきせぬ, tsukisenu] (adj-pn) eternal; everlasting; endless; enduring [Add to Longdo]
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enduring
   adj 1: unceasing; "an abiding belief"; "imperishable truths"
       [syn: {abiding}, {enduring}, {imperishable}]
   2: patiently bearing continual wrongs or trouble; "an enduring
     disposition"; "a long-suffering and uncomplaining wife" [syn:
     {enduring}, {long-suffering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top