ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*attendants*

AH0 T EH1 N D AH0 N T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: attendants, -attendants-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conversation and phrase books (for flight attendants)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) [TU Subject Heading]
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Birth Attendants, Traditionalหมอตำแย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attendantsIt is now dinner time, and flight attendants begin to serve dinner.
attendantsJust where have you been loitering around without your attendants?
attendantsLocation check: The parties involved themselves or their attendants should look over the place for the miai meeting in advance.
attendantsThe plan was supported by practically all the attendants.
attendantsThe word meant "attendants."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ติดสอยห้อยตาม(n) entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน
ดาวล้อมเดือน(n) moon in the interstellar, See also: having many attendants, Example: เธอเป็นดาวล้อมเดือนเมื่อก้าวเข้ามาในงานเลี้ยง, Thai Definition: มีบริวารแวดล้อมมาก, Notes: (สำนวน)
นักสนม(n) female attendants in royal palace, See also: lady of the court, lady of the harem, Count Unit: นาง, Thai Definition: หญิงคนใช้ในพระราชวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จางวาง[jāngwāng] (n) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household
ท้าว[thāo] (n) EN: matron of the palace ; dame ; maid attendants in a palace

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENDANTS AH0 T EH1 N D AH0 N T S
ATTENDANTS' AH0 T EH1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attendants (n) ˈətˈɛndənts (@1 t e1 n d @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四大天王[sì dà tiān wáng, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ, ] the four heavenly kings (Sanskrit vajra); the four guardians or warrior attendants of Buddha [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufseher {m}; Wächter {m} | Aufseher {pl}; Wächter {pl}attendant | attendants [Add to Longdo]
Begleiter {m} | Begleiter {pl}attendant | attendants [Add to Longdo]
Wärter {m} | Wärter {pl}attendant | attendants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
会葬者[かいそうしゃ, kaisousha] (n) attendants at a funeral; mourners [Add to Longdo]
供勢[ともぜい, tomozei] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
供揃い[ともぞろい, tomozoroi] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
祭服[さいふく, saifuku] (n) vestments worn by priests and attendants during a festival [Add to Longdo]
釈迦三尊[しゃかさんぞん, shakasanzon] (n) (obsc) image of Gautama Buddha flanked by two attendants [Add to Longdo]
男衆[おとこしゅう, otokoshuu] (n) men; manservant; male attendants to an actor [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her [Add to Longdo]
奴頭[やっこあたま, yakkoatama] (n) (See 奴・やっこ) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top