ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anions*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anions, -anions-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
companionship(n) ความเป็นเพื่อน, Syn. company, camaraderie, fellowship

English-Thai: Nontri Dictionary
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anionsประจุลบ [TU Subject Heading]
Anionsประจุลบ, อิออนลบ, อิออนที่มีประจุลบ, ไอออนประจุลบ, อนุภาคที่มีประจุลบ, อิออนประจุลบ, แอนไอออน, แอนไออ้อน, ไอออนลบ, แอนอิออน, อีออนลบ [การแพทย์]
Anions, Complexอิออนเชิงซ้อนที่มีประจุลบ, สารเชิงซ้อนที่มีประจุลบ [การแพทย์]
Anions, Toxicอนุมูลเป็นพิษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anionsCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
anionsHe fell among bad companions.
anionsHe wanted female companionship.
anionsHis gross manners offended his companions.
anionsHowever, although our companions were willing, they knew nothing about management or getting money.
anionsI started with two traveling companions.
anionsMr Tanaka is one of my father's fishing companions.
anionsMy companions were all asleep.
anionsMy companions, who weren't wearing hats, apparently had their noses and cheeks turn red.
anionsObviously, his companions were jealous of his wealth.
anionsPets offer us more than mere companionship.
anionsThe criminal and his companions ran away while we took our eyes off.
anionsThe selfish man was despised by his companions.
anionsThey were companions on the journey.
anionsWho were your companions on this trip?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิตรภาพ(n) friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai Definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
พวกพ้อง(n) friends, See also: relatives, companions, gang, adherent, Syn. พรรคพวก, พวก, Example: รักในที่นี้มีหลายแบบคือ รักพ่อแม่ญาติพี่น้อง รักเพื่อน รักพวกพ้อง
ความเป็นมิตร(n) friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [f]
มิตรภาพ[mittraphāp] (n) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship  FR: amitié [f]
พวกพ้อง[phūakphøng] (n) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent  FR: proches [mpl] ; siens [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPANIONS K AH0 M P AE1 N Y AH0 N Z
COMPANIONSHIP K AH0 M P AE1 N Y AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
companions (n) kˈəmpˈænɪəʳnz (k @1 m p a1 n i@ n z)
companionship (n) kˈəmpˈænɪəʳnʃɪp (k @1 m p a1 n i@ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship, #4,291 [Add to Longdo]
结伴[jié bàn, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, / ] form companionships, #18,992 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] comrades; friends; companions, #41,513 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleiter {m}; Begleiterin {f}; Gefährte {m}; Gefährtin {f} | Begleiter {pl}; Gefährten {pl}companion | companions [Add to Longdo]
in enger Gemeinschaft leben (mit)to live in close companionship (with) [Add to Longdo]
Genossenschaft {f}companionship [Add to Longdo]
Gesellschaft {f} | Gesellschaften {pl}companionship | companionships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一類[いちるい, ichirui] (n) same kind; accomplices; companions [Add to Longdo]
花代[はなだい, hanadai] (n) price of flowers; fee for a woman's companionship [Add to Longdo]
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance [Add to Longdo]
酒徒[しゅと, shuto] (n) drinker; drinking companions [Add to Longdo]
茶飲み友達[ちゃのみともだち, chanomitomodachi] (n) (1) tea-drinking companion; crony; buddy; (2) spouse married late in life for companionship [Add to Longdo]
仲間受け[なかまうけ, nakamauke] (n) being popular among one's companions [Add to Longdo]
徒輩[とはい, tohai] (n) set; company; companions; fellows [Add to Longdo]
同朋[どうぼう;どうほう, doubou ; douhou] (n) companions; fellows [Add to Longdo]
内攻[ないこう, naikou] (n,vs) (1) (disease) settling in internal organs; (2) quarreling among companions; quarrelling among companions [Add to Longdo]
友交[ゆうこう, yuukou] (n) friendship; amity; companionship [Add to Longdo]
立ち交じる;立ちまじる;立ち交る[たちまじる, tachimajiru] (v5r,vi) (obsc) to join (a group); to join companions [Add to Longdo]
旅は心世は情け[たびはこころよはなさけ, tabihakokoroyohanasake] (exp) (id) In traveling, companionship; in life, kindness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top