ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anionic*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anionic, -anionic-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anionicประจุลบ, มีประจุลบ, มีประจุไฟฟ้าลบ [การแพทย์]
Anionicsสารที่มีประจุลบ [การแพทย์]
Detergents, Anionicสารชะล้างประจุลบ,สารชำระล้างประจุลบ [การแพทย์]
Emulsifiers, Anionicตัวทำอีมัลชั่นประจุลบ,สารทำให้เกิดอิมัลชั่นชนิดประจุลบ [การแพทย์]
Ligands, Anionicประจุลบของลิแกนด์ [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴离子部位[yīn lí zǐ bù wèi, ㄧㄣ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ, / ] anionic site [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anionisch {adj}anionic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anionic
   adj 1: of or relating to anions [ant: {cationic}]
   n 1: a class of synthetic detergents in which the molecules do
      not ionize in aqueous solutions [syn: {anionic detergent},
      {anionic}, {non-ionic detergent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top