ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*amorphism*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: amorphism, -amorphism-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metamorphism(n) การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ, Syn. change

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regional metamorphismการแปรสภาพบริเวณไพศาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
autometamorphismการแปรสภาพในตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allochemical metamorphismการแปรสภาพองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Barrovian metamorphismการแปรสภาพแบบบาร์โรเวียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
metamorphismการแปรสภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contact metamorphismการแปรสภาพสัมผัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dynamic metamorphismการแปรสภาพพลวัต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
isochemical metamorphism; treptomorphismการแปรสภาพคงองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
treptomorphism; isochemical metamorphismการแปรสภาพคงองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thermal metamorphismการแปรสภาพเพราะความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultrametamorphismการแปรสภาพอุกฤษฎ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变质[biàn zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ, / ] go bad; deteriorate; metamorphism, #12,443 [Add to Longdo]
变质作用[biàn zhì zuò yòng, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] metamorphism (geol.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Metamorphismus {m}metamorphism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変成作用[へんせいさよう, henseisayou] (n) metamorphism [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top