ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abusive*

AH0 B Y UW1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abusive, -abusive-
Possible hiragana form: *あぶしう゛ぇ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abusive(adj) ซึ่งเป็นอันตราย
abusive(adj) ซึ่งไม่ถูกต้อง
abusive(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท, See also: ซึ่งดูถูก, Syn. offensive, sharp-tongued

English-Thai: Nontri Dictionary
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abusive menบุรุษเลว [TU Subject Heading]
Abusive mothersมารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]
Abusive parentsบิดามารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abusiveI had never received such an abusive letter before.
abusiveThey used abusive language to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากหมา(adj) abusive, See also: reproaching, Example: ไพลินพูดตรงๆ ไม่เป็นแล้วหรือพอพูดตรงๆ ก็ถูกหาว่าเป็นคนปากหมาอีก, Thai Definition: ชอบกล่าวแต่เรื่องที่จะทำให้เดือดร้อนหรือเสียหาย
ปากเสีย(v) be abusive, See also: be reproaching, Example: หญิงสาวนึกโมโหตัวเองที่ปากเสีย ทำให้ใบหน้าของชายหนุ่มที่ยิ้มแย้มอยู่เปลี่ยนไปทันที, Thai Definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาหยาบคาย[phāsā yāpkhāi] (n, exp) EN: abusive language
สามหาว[sāmhāo] (adj) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant  FR: grossier ; vulgaire
อย่างผิด ๆ[yāng phit-phit] (adv) FR: abusivement ; injustement

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUSIVE AH0 B Y UW1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abusive (j) ˈəbjˈuːsɪv (@1 b y uu1 s i v)
abusively (a) ˈəbjˈuːsɪvliː (@1 b y uu1 s i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleidigungen {pl}; Beschimpfungen {pl}abusive language [Add to Longdo]
Missbrauch {m}abusiveness [Add to Longdo]
Scheltwort {n}abusive word [Add to Longdo]
ausfällig werdento get abusive; to become abusive [Add to Longdo]
beleidigend {adj}abusive [Add to Longdo]
beleidigend {adv}abusively [Add to Longdo]
schimpflichabusive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトチルドレン[adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
チョン[chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won) [Add to Longdo]
フレーム[fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P) [Add to Longdo]
悪たれる[あくたれる, akutareru] (v1,vi) to do mischief; to use abusive language [Add to Longdo]
悪態[あくたい, akutai] (n) abusive language [Add to Longdo]
口汚い;口汚ない[くちぎたない, kuchigitanai] (adj-i) foul-mouthed; abusive [Add to Longdo]
口性無い;口性ない;口さがない[くちさがない, kuchisaganai] (adj-i) gossipy; abusive; critical; jabbering [Add to Longdo]
憎まれ口[にくまれぐち, nikumareguchi] (n) abusive language [Add to Longdo]
毒舌[どくぜつ, dokuzetsu] (n,adj-no) wicked tongue; abusive language; (P) [Add to Longdo]
罵詈讒謗[ばりざんぼう, barizanbou] (n,vs) reviling; vilification; abusive language; lashing somebody using abusive language; speaking abusively of somebody [Add to Longdo]
弊風[へいふう, heifuu] (n) evil or corrupt or abusive practice (practise) [Add to Longdo]
妄言;暴言[ぼうげん;もうげん(妄言), bougen ; mougen ( mougen )] (n) reckless remark; rash remark; abusive language; thoughtless words [Add to Longdo]
妄評[ぼうひょう;もうひょう, bouhyou ; mouhyou] (n) unfair criticism; abusive remarks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abusive
   adj 1: expressing offensive reproach [syn: {abusive},
       {opprobrious}, {scurrilous}]
   2: characterized by physical or psychological maltreatment;
     "abusive punishment"; "argued...that foster homes are
     abusive"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top