ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*鄰*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -鄰-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鄰, lín, ㄌㄧㄣˊ] neighbor; neighborhood
Radical: , Decomposition:   粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] town, Rank: 7391

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邻居[lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ, / ] neighbor, #5,202 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent; close to, #12,096 [Add to Longdo]
相邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent, #12,416 [Add to Longdo]
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] neighboring; adjacent; near; vicinity, #13,584 [Add to Longdo]
邻国[lín guó, ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] bordering country; neighbor country; neighboring countries; surrounding countries, #15,185 [Add to Longdo]
毗邻[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] bordering; adjacent, #17,423 [Add to Longdo]
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighborly relations, #24,610 [Add to Longdo]
比邻[bǐ lín, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; next-door neighbor; near; next to, #49,484 [Add to Longdo]
乡邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] a villager; fellow residents of a village, #59,166 [Add to Longdo]
四邻[sì lín, ㄙˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] one's nearest neighbors, #66,142 [Add to Longdo]
邻接[lín jiē, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝ, / ] adjacent; next to, #71,983 [Add to Longdo]
邻人[lín rén, ㄌㄧㄣˊ ㄖㄣˊ, / ] neighbor, #76,186 [Add to Longdo]
邻域[lín yù, ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ, / ] (math.) neighborhood (in a topological space), #97,905 [Add to Longdo]
邻水[Lín shuǐ, ㄌㄧㄣˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] (N) Linshui (place in Sichuan), #98,766 [Add to Longdo]
以邻为壑[yǐ lín wéi hè, ㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟˊ ㄏㄜˋ, / ] lit. to use neighbor as drain (成语 saw, from Mencius); to shift one's problems onto others; to pass the buck, #114,203 [Add to Longdo]
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad), #117,267 [Add to Longdo]
卢照邻[Lú Zhào lín, ㄌㄨˊ ㄓㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Lu Zhaolin (637-689), Tang poet, #158,999 [Add to Longdo]
一点邻域[yī diǎn lín yù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ, / ] (math.) neighborhood of a point [Add to Longdo]
地邻[dì lín, ㄉㄧˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor on farmland [Add to Longdo]
邻近词频率效果[lín jìn cí pín lǜ xiào guǒ, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄘˊ ㄆㄧㄣˊ ㄌㄩˋ ㄒㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] neighborhood frequency effect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隣(P);隣り(io);(oK)[となり, tonari] (n,adj-no) neighbor (neighbour); next to (esp. living next door to); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top