ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*刂*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -刂-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[到, dào, ㄉㄠˋ] to go to, to arrive
Radical: , Decomposition:   至 [zhì, ㄓˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] arrive, Rank: 22
[前, qián, ㄑㄧㄢˊ] in front, forward; former, preceding
Radical: , Decomposition:     丷 [ha, ㄏㄚ˙]  一 [, ]  刖 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 93
[利, lì, ㄌㄧˋ] gains, advantage, profit, merit
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Harvesting 刂 grain 禾, Rank: 155
[制, zhì, ㄓˋ] system; to establish; to manufacture; to overpower
Radical: , Decomposition:     ?  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 163
[别, bié, ㄅㄧㄝˊ] to separate, to distinguish, to classify; to leave; other; do not, must not
Radical: , Decomposition:   另 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] To draw boundaries 刂 between classes 另, Rank: 222
[则, zé, ㄗㄜˊ] rule, law, regulation; grades
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Laws inscribed 刂 on a slate 贝, Rank: 284
[师, shī, ] teacher, professional, master
Radical: , Decomposition:   刂 [dāo, ㄉㄠ]  帀 [, ㄗㄚ]
Etymology: [ideographic] To skillfully wield 帀 a knife 刂, Rank: 333
[列, liè, ㄌㄧㄝˋ] a line; to arrange, to classify
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] line, Rank: 500
[划, huà, ㄏㄨㄚˋ] to row or paddle a boat; to scratch; to plan; profitable
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: -, Rank: 522
[刻, kè, ㄎㄜˋ] to carve, to engrave; a quarter hour; a moment
Radical: , Decomposition:   亥 [hài, ㄏㄞˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 618
[刚, gāng, ㄍㄤ] hard, strong, tough; just, barely
Radical: , Decomposition:   冈 [gāng, ㄍㄤ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 621
[创, chuàng, ㄔㄨㄤˋ] to establish, to create; cut, wound, trauma
Radical: , Decomposition:   仓 [cāng, ㄘㄤ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 635
[判, pàn, ㄆㄢˋ] to judge; to discriminate; to conclude
Radical: , Decomposition:   半 [bàn, ㄅㄢˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 719
[刘, liú, ㄌㄧㄡˊ] to kill, to destroy; surname
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 751
[副, fù, ㄈㄨˋ] to assist, to supplement; assistant; secondary; auxiliary
Radical: , Decomposition:   畐 [, ㄈㄨˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 764
[剑, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] sword, dagger, saber
Radical: , Decomposition:   佥 [qiān, ㄑㄧㄢ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 869
[班, bān, ㄅㄢ] class, squad, team, work shift
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] Cutting 刂 a piece of jade 王 in two, symbolizing two classes, Rank: 884
[剧, jù, ㄐㄩˋ] theatrical plays, opera, drama; severe, acute
Radical: , Decomposition:   居 [, ㄐㄩ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 909
[刺, cì, ㄘˋ] to stab; to prick, to irritate; to prod
Radical: , Decomposition:   朿 [, ㄘˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1058
[刑, xíng, ㄒㄧㄥˊ] punishment, penalty; law
Radical: , Decomposition:   开 [kāi, ㄎㄞ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] A man 刂 in jail 开, Rank: 1087
[罚, fá, ㄈㄚˊ] penalty, fine; to punish, to penalize
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    讠 [yán, ㄧㄢˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 罰; to punish 刂 the accused 詈, Rank: 1215
[刊, kān, ㄎㄢ] publication, periodical; to publish, to print
Radical: , Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1241
[剩, shèng, ㄕㄥˋ] leftovers, residue, remains
Radical: , Decomposition:   乘 [chéng, ㄔㄥˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1446
[剂, jì, ㄐㄧˋ] dose; medicine; measure word for medicines
Radical: , Decomposition:   齐 [, ㄑㄧˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1546
[割, gē, ㄍㄜ] to cut, to divide, to partition; to cede
Radical: , Decomposition:   害 [hài, ㄏㄞˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1665
[削, xuē, ㄒㄩㄝ] to pare, to scrape, to trim
Radical: , Decomposition:   肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1794
[刷, shuā, ㄕㄨㄚ] brush; to clean, to scrub
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] A person bent over 尸 with a towel 巾, Rank: 1824
[帅, shuài, ㄕㄨㄞˋ] commander; commander-in-chief; handsome, smart
Radical: , Decomposition:   刂 [dāo, ㄉㄠ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] An army officer carrying a weapon 刂 and a flag 巾, Rank: 1888
[辨, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to recognize, to distinguish, to discriminate
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] To separate 刂 two alternatives 辛, Rank: 1910
[剥, bō, ㄅㄛ] to peel, to skin; to exploit
Radical: , Decomposition:   录 [, ㄌㄨˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1959
[刹, shā, ㄕㄚ] temple, shrine, monastary; an instant, a moment; to brake
Radical: , Decomposition:   杀 [shā, ㄕㄚ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 2249
[刮, guā, ㄍㄨㄚ] to shave; to scrape; to blow
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 2350
[剖, pōu, ㄆㄡ] to bisect, to dissect, to slice
Radical: , Decomposition:   咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 2484
[竖, shù, ㄕㄨˋ] perpendicular, vertical; to erect
Radical: , Decomposition:     刂 [dāo, ㄉㄠ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  立 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A person 又 standing 立 as straight as a knife 刂, Rank: 2505
[荆, jīng, ㄐㄧㄥ] thorns, brambles; surname
Radical: , Decomposition:     艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  开 [kāi, ㄎㄞ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] A plant 艹 armed with thorns 刂, Rank: 2551
[剿, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] to annihilate, to destroy, to exterminate
Radical: , Decomposition:   巢 [cháo, ㄔㄠˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 2632
[删, shān, ㄕㄢ] to delete; to cut; to censor
Radical: , Decomposition:   册 [, ㄘㄜˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] To cut 刂 out passages from a book 册, Rank: 2780
[剔, tī, ㄊㄧ] to pick out; to scrape off; picky
Radical: , Decomposition:   易 [, ㄧˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 3156
[剃, tì, ㄊㄧˋ] to shave
Radical: , Decomposition:   弟 [, ㄉㄧˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 3289
[钊, zhāo, ㄓㄠ] to endeavor, to strive; to encourage; to cut
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 knife 刂; 刂 also provides the pronunciation, Rank: 3334
[剌, lá, ㄌㄚˊ] to slash, to cut in two; to contradict
Radical: , Decomposition:   束 [shù, ㄕㄨˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 3577
[刨, páo, ㄆㄠˊ] carpenter's plane; plane, level
Radical: , Decomposition:   包 [bāo, ㄅㄠ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 3623
[刽, guì, ㄍㄨㄟˋ] to amputate, to cut off
Radical: , Decomposition:   会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 3959
[蓟, jì, ㄐㄧˋ] cirsium, thistle; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    鱼 [, ㄩˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 4290
[剽, piāo, ㄆㄧㄠ] to rob, to plunder, to slice off; nimble, quick
Radical: , Decomposition:   票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 4386
[剁, duò, ㄉㄨㄛˋ] to chop by pounding, to hash, to mince
Radical: , Decomposition:   朵 [duǒ, ㄉㄨㄛˇ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 4434
[剜, wān, ㄨㄢ] to cut; to cut out, to pick out, to scoop out
Radical: , Decomposition:   宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 4671
[刈, yì, ㄧˋ] to cut off, to reap, to mow; sickle
Radical: , Decomposition:   乂 [, ㄧˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 4738
[剐, guǎ, ㄍㄨㄚˇ] to cut; to sever flesh from bone
Radical: , Decomposition:   呙 [guō, ㄍㄨㄛ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 4794
[蒯, kuǎi, ㄎㄨㄞˇ] reed, rush; Scirpus cyperinus
Radical: , Decomposition:   萠 [méng, ㄇㄥˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] A shoot 萠 that is cut 刂 for building material, Rank: 5003

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top