ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ส่งกลับ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ส่งกลับ, -ส่งกลับ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งกลับ(v) return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งคืน, คืน, Example: มีแรงงานไทยติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถานทูตให้ส่งกลับประเทศไทยวันละประมาณ 100 คน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
re-export; re-exportationการส่งกลับออกไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-exportation; re-exportการส่งกลับออกไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeliveryการส่งกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repatriateส่งกลับประเทศเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repatriationการส่งกลับประเทศเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repatriationการส่งกลับประเทศเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repatriation๑. การส่งกลับประเทศเดิม๒. การส่งเงินลงทุนกลับประเทศเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remitmentการส่งกลับเข้าที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evacuation๑. การอพยพ๒. การส่งกลับ (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repatriation rightสิทธิในการส่งกลับประเทศเดิม [เศรษฐศาสตร์]
Emigrant remittanceเงินส่งกลับประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Forced repatriationการส่งกลับประเทศเดิมโดยการบังคับ [TU Subject Heading]
Repatriationการส่งกลับประเทศเดิม [TU Subject Heading]
Glucose, Tubular Maximum forกลูโคสที่เซลล์หลอดเลือดฝอยสามารถขนส่งกลับสู่เลือด [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
by return post(idm) ส่งกลับไปทันที
feed back(phrv) ส่งกลับไปยัง
hand back(phrv) คืนด้วยมือ, See also: ส่งกลับด้วยมือ, ยื่นคืนให้, Syn. get back, have back
invalid home(phrv) ส่งกลับประเทศเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
pass back(phrv) ส่งกลับ, See also: ส่งคืน
play back(phrv) ส่งกลับ (ลูกบอล), See also: ตีกลับ, โยนกลับ
put out(phrv) ส่งคืน (คำสแลง), See also: ส่งผลกลับ, ส่งกลับ
remand(vt) ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย), Syn. incarcerate, send to prison
remand(vt) ส่งกลับไปยังศาลที่ต่ำกว่าเพื่อพิจารณา (ทางกฎหมาย)
remand(vt) ส่งกลับ, Syn. send back
remit(vt) ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่าเพื่อพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย)
repatriate(vt) ส่งคนกลับประเทศ, See also: เนรเทศกลับ, ส่งกลับภูมิลำเนาเดิม, Syn. return, turn back
repatriate(n) คนที่ถูกส่งกลับประเทศ
repatriation(n) การส่งกลับประเทศ, See also: การส่งกลับสู่ถิ่นเดิม, Syn. remigration, return
repatriation(n) คนที่ถูกส่งกลับประเทศ, See also: คนที่ถูกส่งกลับสู่ถิ่นเดิม
resend(vt) ส่งกลับไปใหม่, See also: ส่งใหม่
re commit to(phrv) ส่งกลับ, See also: ส่งให้พิจารณาอีก
refer back(phrv) ส่งกลับ (ให้พิจารณา)
refer back to(phrv) ส่งให้พิจารณาอีก, See also: ส่งกลับ
repatriate to(phrv) ส่งคืน, See also: ส่งกลับไปยัง
report back(phrv) รายงานกลับ, See also: ส่งกลับไป
restore to(phrv) ส่งคืน, See also: ส่งกลับ, Syn. return to
return to(phrv) ส่งกลับไปให้ (บางคน), Syn. restore to
shuttlecock(vt) ส่งไปส่งมา, See also: ส่งกลับไปมา
see back(phrv) ส่งกลับบ้าน, See also: ไปเป็นเพื่อนกลับบ้าน, Syn. see home
see home(phrv) ส่งกลับบ้าน, See also: ไปเป็นเพื่อนกลับบ้าน, Syn. see back
send back(phrv) ส่งกลับ, Syn. go back
send back for(phrv) ส่งกลับเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evacuee(อีแวค'คิวอี') n. ผู้ถูกโยกย้าย,ผู้ถูกส่งกลับ
overrule(โอ'เวอะรูล) adj. ตีกลับ,ลบล้าง,ไม่ยอมตาย,ส่งกลับ,ปกครอง,ใช้อำนาจเหนือ,บังคับอยู่,พิชิต, See also: overruler n., Syn. cancel
remand(ริมานดฺ') vi. ส่งกลับ,ส่งกลับลงไปยังศาลที่ต่ำกว่าพิจารณา,คุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี n. การส่งกลับ,การส่งกลับลงไปยังศาลต่ำกว่าพิจารณา,บุคคลที่ถูกส่งกลับ,บุคคลที่ถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดี, Syn. send back
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward, excuse
repatriate(รีเพ'ทริเอท) vt. ส่งคืน,ส่งกลับ,ส่งกลับถิ่นที่อยู่เดิม n. ผู้ถูกส่งกลับถิ่นที่อยู่เดิม, See also: repatriable adj. repatriation n.
resend(รีเซนดฺ') vt. ส่งใหม่,ส่งกลับ,ส่งอีก
shuttlecock(ชัท'เทิลคอค) n. ลูกขนไก่,กีฬาแบดมินตัน,การตีลูกขนไก่,สิ่งที่โต้แย้งกัน,บุคคลที่ลังเล,บุคคลที่มีอารมณ์อ่อนไหว. vt. ส่งไปส่งมา,ส่งกลับไปมา. vt. เดินไปมา,ส่งไปมา adj. ไป ๆ มา ๆ ,ลังเลใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
remand(vt) ถูกคุมขัง,ส่งคืน,ส่งกลับ
repatriate(vt) ส่งคืน,ส่งกลับ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top