ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สอบบัญชี*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สอบบัญชี, -สอบบัญชี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สอบบัญชี(n) auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
ผู้สอบบัญชี(n) auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
ผู้ตรวจสอบบัญชี(n) auditor, Example: ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preauditการสอบบัญชีก่อนจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postauditการสอบบัญชีหลังจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditสอบบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auditingการสอบบัญชี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditing, internalการสอบบัญชีภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditorผู้สอบบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
internal auditingการสอบบัญชีภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditingการสอบบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Auditingการสอบบัญชี [TU Subject Heading]
Auditorsผู้สอบบัญชี [TU Subject Heading]
Auditors' reportsรายงานของผู้สอบบัญชี [TU Subject Heading]
Tax auditingการสอบบัญชีภาษีอากร [TU Subject Heading]
Annual auditการตรวจสอบบัญชีประจำปี [การบัญชี]
Auditการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit adjustmentรายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit evidenceหลักฐานจากการสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit guideแนวทางการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit memorandumบันทึกงานตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit notebookสมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit opinionรายงานตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit planแผนกการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit planningการวางแผนการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit programแนวการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit reportรายงานการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit riskความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit techniqueเทคนิคการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit testการทดสอบในการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit working papersกระดาษทำการการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit yearปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditabilityความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditingการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditing procedureวิธีการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditing standardมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditing standardsมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditorผู้ตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditor’s certificateคำรับรองของผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Auditor’s opinionความเห็นผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Auditor’s reportรายงานของผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Certified Public Accountantผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [การบัญชี]
External auditการสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก [การบัญชี]
Internal auditการตรวจสอบบัญชีภายใน [การบัญชี]
Professional Ethic Auditorมรรยาทของผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Qualified auditor's reportรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจสอบบัญชี[kān trūatsøp banchī] (n, exp) EN: audit
ผู้สอบบัญชี[phū søp banchī] (n, exp) EN: auditor
ผู้ตรวจสอบบัญชี[phū trūatsøp banchī] (n, exp) EN: auditor
สอบบัญชี[søp banchī] (v, exp) EN: audit accounts  FR: auditer les comptes ; vérifier les comptes
ตรวจสอบบัญชี[trūatsøp banchī] (v, exp) EN: audit accounts

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audit(n) การตรวจสอบบัญชี, Syn. checking, inspection, review
audit(vi) ตรวจสอบบัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี, Syn. examine, check, inspect
auditor(n) ผู้สอบบัญชี, See also: ผู้ตรวจสอบบัญชี, Syn. accountant, examiner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี

English-Thai: Nontri Dictionary
audit(n) การตรวจสอบบัญชี,บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
auditor's report(n) รายงานของผู้สอบบัญชี

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top