ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*น้ำส้ม*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น้ำส้ม, -น้ำส้ม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรดน้ำส้ม(n) acetic acid, Example: การกลั่นไม้นี้อาจแยกสารพวกครีโอโซตออกมาแล้วแยกออกเป็นกรดน้ำส้มเมทิลแอลกอฮอล์
พริกน้ำส้ม(n) pickled chilli, Syn. พริกดอง, Example: เครื่องเคียงของน้ำเงี้ยวมีหลายอย่าง นอกจากน้ำปลา พริกป่น พริกน้ำส้ม แล้วที่เพิ่มเข้ามาก็มีผักกาดดองซอย, Thai Definition: ชื่ออาหารปรุงรสชนิดหนึ่ง เป็นพริกหั่นหรือตำละเอียดแช่ในน้ำส้ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำส้มน. นํ้าคั้นจากผลส้ม ใช้เป็นเครื่องดื่ม
น้ำส้มนํ้าส้มสายชู.
น้ำส้มสายชูน. ของเหลวซึ่งมีกรดแอซีติกละลายอยู่ไม่เกินร้อยละ ๖ มีรสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร, นํ้าส้ม ก็เรียก.
พริกน้ำส้มน. พริกดอง.
ข้าวปั้นชื่ออาหารแบบญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง ทำจากข้าวญี่ปุ่นซึ่งปรุงรสด้วยน้ำตาล น้ำส้ม เกลือ เป็นต้น ปั้นเป็นก้อนขนาดพอคำ มีหน้าเป็นปลาดิบสด ปลาหมึก กุ้ง ไข่ เป็นต้น กินกับซอสญี่ปุ่น.
ข้าวมันไก่น. ข้าวเจ้าหุงด้วยน้ำต้มกระดูกไก่โดยหุงแบบไม่เช็ดน้ำ กินกับไก่ตอนต้มหั่นเป็นชิ้น มีเต้าเจี้ยว ขิงแก่ และพริกน้ำส้มหรือซีอิ๊วเป็นน้ำจิ้ม.
เมี่ยงลาวน. ของกินอย่างหนึ่ง ใช้ใบผักกาดดองห่อไส้เป็นคำ ๆ ไส้ทำด้วยหมูสับผัดเคล้ากับกุ้งแห้งป่น ถั่วลิสงตำ ขิง น้ำส้มมะขาม น้ำตาล น้ำปลา ปรุงให้มีรสหวานนำ เค็มตาม และเปรี้ยวนิดหน่อย แล้วตักขึ้นเคล้าด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียว กินกับข้าวตังทอดหรือข้าวเกรียบกุ้งทอด.
ฮื่อแซน. ชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่ง ยำปลาดิบ ๆ ด้วยน้ำส้มและผัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acetimeter; acetometerมาตรกรดน้ำส้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acetometer; acetimeterมาตรกรดน้ำส้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wood vinegarน้ำส้มควันไม้ [TU Subject Heading]
Orange juiceน้ำส้ม [TU Subject Heading]
Rice vinegarน้ำส้มสายชูข้าว [TU Subject Heading]
Vinegarน้ำส้มสายชู [TU Subject Heading]
Acetic Acidsกรดอะซิติค, กรดน้ำส้ม, กรดน้ำสัมสายชู, กรดอะซีติค, กรดอะซิติก, กรดอะเซติค, กรดอะซีติก [การแพทย์]
Acetic Acids, Glacialกรดน้ำส้มอย่างเข้มข้น, กรดน้ำส้มสายชูก้อน, เกลเซียลอะซิติกแอซิด, กรดอะซิติคเข้มข้น [การแพทย์]
Bacteria, Acetic Acidเชื้อน้ำส้มสายชู,แบคทีเรียกรดอะซีติค [การแพทย์]
Fermentation, Acetic Acidการหมักในการผลิตน้ำส้มสายชู [การแพทย์]
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
food additivesสารปรุงแต่งอาหาร, สารที่ใส่ในอาหารเพื่อการถนอมอาหารหรือทำให้อาหารน่ารับประทาน สารเหล่านี้บางชนิดไม่มีประโยชน์และอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ สารปรุงแต่งที่นิยมใส่  เช่น ผงชูรส เกลือแกง  น้ำส้มสายชู สารกันบูด  สี และกลิ่นต่าง ๆ ที่ใช้ผสมอาหาร เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คั้นน้ำส้ม[khan nāmsom] (v, exp) EN: press juice from an orange  FR: presser une orange ; extraire le jus d'une orange
กรดน้ำส้ม[krot nāmsom] (n, exp) EN: acetic acid  FR: acide acétique [m] ; acide éthanoïque [m]
น้ำส้ม[nāmsom] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre [m]
น้ำส้ม[nām som] (n, exp) EN: orange juice  FR: jus d'orange [m] ; orangeade [f]
น้ำส้มคั้น[nām som khan] (n, exp) FR: orange pressée [f]
น้ำส้มมะขาม[nāmsom makhām] (n, exp) EN: tamarind juice  FR: jus de tamarin [m]
น้ำส้มโอ[nām som-ō] (n, exp) FR: jus de pomélo [m] ; jus de pomelo [m]
น้ำส้มพริก[nāmsom phrik] (n, exp) FR: vinaigre aux piments [m]
น้ำส้มสายชู[nāmsom sāichū] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre [m]
น้ำส้มสายชูกลั่น[nāmsom sāichū klan] (n, exp) FR: vinaigre d'alcool [m]
น้ำส้มสายชูหมัก[nāmsom sāichū mak] (n, exp) EN: ?  FR: ?
น้ำส้มสายชูปลอม[nāmsom sāichū pløm] (n, exp) FR: faux vinaigre [m]
น้ำส้มสายชูแท้[nāmsom sāichū thaē] (n, exp) FR: vinaigre pur [m]
น้ำส้มสายชูเทียม[nāmsom sāichū thīem] (n, exp) FR: vinaigre artificiel [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acetic acid(n) กรดน้ำส้ม
orangeade(n) น้ำส้มคั้น
rollmop(n) ชิ้นส่วนของปลาเฮอร์ริงซึ่งดองในน้ำส้ม
OJ(sl) น้ำส้ม (มาจาก orange juice)
vin(n) น้ำส้มสายชู, See also: คำย่อของ vinegar, Syn. vinegar
vinegar(n) น้ำส้มสายชู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetic(อะซี' ทิค, อะเซท' ทิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูหรือ acetic acid
acetic acid chem.ส่วนประกอบสำคัญองน้ำส้มสายชู; (constituent of vinegar)
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
french dressingn. น้ำซอสราดสลัดที่ประกอบด้วยน้ำมันพืชน้ำส้มและเครื่องชูรสอื่น ๆ
orange crushn. น้ำส้มค้น
orangeade(ออรินเจด') n. น้ำส้มคั้น
salad dressingn. ซอสสำหรับราดสลัด ประกอบด้วยน้ำมันพืช น้ำส้มหรือไข่แดง,น้ำปรุงสลัด
vinegar(วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid., See also: vinegarish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติค
vinegar(n) น้ำส้มสายชู

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mimosa(n) เครื่องดื่มชนิดหนึ่งทำจากเหล้าแชมเปญและน้ำส้ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
酢酸[さくさん, sakusan] (n) กรดน้ำส้ม, See also: R. acetic acid

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top