ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จบการศึกษา*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จบการศึกษา, -จบการศึกษา-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบสุทธิน. เอกสารแสดงวิทยฐานะและความประพฤติเป็นต้นของบุคคลผู้ถือเมื่อลาออกหรือจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน.
สด ๆ, สด ๆ ร้อน ๆว. หยก ๆ, ใหม่ ๆ, เร็ว ๆ นี้, ไว ๆ นี้, เช่น เขาเพิ่งจบการศึกษามาจากต่างประเทศสด ๆ ร้อน ๆ สินค้าเพิ่งผลิตออกจากโรงงานสด ๆ ร้อน ๆ
สนาดก(สะนา-) น. ผู้ได้รับนํ้าสรงในพิธีสนานหลังจากจบการศึกษาแล้ว ซึ่งตามคติชีวิตของชาวฮินดูถือเป็นการสิ้นสุดชีวิตขั้นที่ ๑ ในอาศรม ๔ คือ พรหมจารี และย่างเข้าขั้นที่ ๒ คือ คฤหัสถ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementary school graduatesผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา [TU Subject Heading]
High school graduatesผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จบการศึกษา[jop kānseuksā] (v, exp) EN: graduate  FR: être diplômé ; obtenir son diplôme ; terminer ses études ; sortir de l'université ; sortir de l'école

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graduate from(phrv) จบการศึกษาจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
graduate from(phrv) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
graduate with(phrv) จบการศึกษาพร้อมกับ
graduate(vi) เรียนจบ, See also: จบการศึกษา, ได้รับปริญญา
Oxford English(n) ภาษาพูดแบบผู้จบการศึกษาจาก Oxford University

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
optometristผู้ที่จบการศึกษาปริญญาชั้นสูงเฉพาะทางการตรวจสายตา(Doctor of Optometry)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
卒業[そつぎょう, sotsugyou] (n) การจบการศึกษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
学士[がくし, gakushi] (n) ผู้จบการศึกษาปริญญษตรี

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top