ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蘋-, *蘋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蘋, píng, ㄆㄧㄥˊ] apple; duckweed, Artemisia
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  頻 [pín, ㄆㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 6813

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pín, ㄆㄧㄣˊ, / ] marsiliaceae; clover fern, #20,740 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, / ] apple, #20,740 [Add to Longdo]
苹果[píng guǒ, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] apple, #2,184 [Add to Longdo]
苹果蠹蛾[píng guǒ dù é, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨˋ ㄜˊ, / ] Codling moth, #307,025 [Add to Longdo]
苹果公司[Píng guǒ Gōng sī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Apple Inc. [Add to Longdo]
苹果核[píng guǒ hé, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄏㄜˊ, / ] apple core [Add to Longdo]
苹果汁[píng guǒ zhī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, / ] apple juice [Add to Longdo]
苹果派[píng guǒ pài, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄆㄞˋ, / ] apple pie [Add to Longdo]
苹果电脑[píng guǒ diàn nǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] Apple computer [Add to Longdo]
苹果馅饼[píng guǒ xiàn bǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] apple pie [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, an apple... You gave me an apple.[CN] 還有一個 Sisters (1972)
There was just an old woman sitting there munching on apples.[CN] 只有個老婦人坐著啃 Pearls of the Deep (1965)
-Apples and pears, stairs. -Happy kill, skill.[CN] 果和西洋梨子,樓梯 謀殺快樂,技能 To Sir, with Love (1967)
Or did you come to steal from me?[CN] 那你是過來偷我的果的? The White Bird Marked with Black (1971)
From under the apple tree. But I thought I was daydreaming.[CN] 果樹下 我還以為是做的白日夢 Wesele (1973)
- Do you want an apple?[CN] 一你要果嗎? Pearls of the Deep (1965)
It's the end of the apple tree.[CN] 果樹沒得救了. Shine, Shine, My Star (1970)
Where we come from, we pick the rotten apples from the barrel and feed them to the hogs.[CN] 我們那裡 我們是專挑桶內的爛果 參合飼料給豬吃 The Devil's Brigade (1968)
I ate an apple.[CN] 我吃了個 Ride the Pink Horse (1947)
You'd better have given the apples to the piglet, you sIant-eyed idol![CN] 你最好給我把果都拿去喂小豬, 聽到沒! 你這斜視眼白癡! Shine, Shine, My Star (1970)
I don't need your apples![CN] 我才不要你的果! The White Bird Marked with Black (1971)
These are pretty good apples.[CN] 這些果味道不錯 The Uninvited (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top