ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -菌-, *菌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[菌, jūn, ㄐㄩㄣ] mushroom; bacteria, germ, microbe
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  囷 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1733

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] germ; bacteria, #3,583 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] bacteria; mold; mushroom, #3,583 [Add to Longdo]
[xì jūn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] bacterial; virus; germ, #5,314 [Add to Longdo]
[gǎn jūn, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] bacillus (any rod-shaped bacteria), #10,869 [Add to Longdo]
[kàng jūn, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄣ, ] antibacterial, #11,652 [Add to Longdo]
[zhēn jūn, ㄓㄣ ㄐㄩㄣ, ] fungi; fungus, #15,382 [Add to Longdo]
[shā jùn, ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ, / ] disinfectant; to disinfect, #15,612 [Add to Longdo]
[bìng jūn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, ] harmful bacteria; pathogenic bacteria; germs, #18,407 [Add to Longdo]
大肠杆[dà cháng gǎn jūn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] Escherichia coli (E. coli), #19,051 [Add to Longdo]
[miè jūn, ㄇㄧㄝˋ ㄐㄩㄣ, / ] to sterilize, #20,847 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n) (1) (See 類) fungus; (2) (See 細) germ; bacterium; bacillus; (P) [Add to Longdo]
[きんかく, kinkaku] (n) sclerotium [Add to Longdo]
[きんがく, kingaku] (n) mycology; fungology [Add to Longdo]
[きんかぶ, kinkabu] (n) strain of microorganism [Add to Longdo]
[きんかん, kinkan] (n) fairy ring; mushroom ring [Add to Longdo]
血症[きんけつしょう, kinketsushou] (n) bacteremia; bacteraemia (presence of bacteria in the blood) [Add to Longdo]
[きんし, kinshi] (n) fungal filament; hypha; hyphae [Add to Longdo]
[きんしゅ, kinshu] (n) bacterial strain [Add to Longdo]
[きんたい, kintai] (n) (1) bacterial cell; (2) fungus body [Add to Longdo]
[きんどく, kindoku] (n) mushroom poison [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yeast makes dough rise.イーストがパン生地を膨らます。
Yeast acts as an agent in making bread rise.イーストはパンを膨らませる際の作用剤だ。
This chemical will prevent germs from breeding.この化学薬品は細の繁殖を防ぐだろう。
This milk is free from germs.この牛乳は殺してある。
This water is sterilized.この水は殺してある。
Cholera germs were found in the food.その食品の中からコレラが検出された。
Rats carry the plague.ねずみはペストを運ぶ。
It is effective against bacterial infections.それは細感染に有効だ。
Gems can cause sickness.が病気を引き起こすことを知っていた。
Germs can only be seen with the aid of a microscope.は顕微鏡の力を借りて初めて見られる。
Germs are too tiny for our eyes to see.は小さすぎて我々の眼には見えない。
To my knowledge, this chemical will prevent germs from breeding.私の知る限り、この化学薬品は細の繁殖を防ぐだろう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きん, kin] PILZ, KEIM, BAKTERIE,, KRANKHEITSERREGER [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top