ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -荣-, *荣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[荣, róng, ㄖㄨㄥˊ] glory, honor; to flourish, to prosper
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Grass 艹 and trees 木 flourishing in a garden 冖, Rank: 993

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] glory; honor; nutritive energy (in Chinese medicine); blood; surname Rong, #5,543 [Add to Longdo]
[róng yù, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] honor; emeritus, #4,518 [Add to Longdo]
[fán róng, ㄈㄢˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] prosperous; booming (economy), #4,627 [Add to Longdo]
[guāng róng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ, / ] honor and glory, #5,077 [Add to Longdo]
[róng huò, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] be honored with, #7,632 [Add to Longdo]
[róng xìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] honored, #12,094 [Add to Longdo]
耀[róng yào, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄠˋ, 耀 / 耀] honor; glory, #14,070 [Add to Longdo]
[xū róng, ㄒㄩ ㄖㄨㄥˊ, / ] vanity, #18,111 [Add to Longdo]
[shū róng, ㄕㄨ ㄖㄨㄥˊ, / ] special glory, #21,147 [Add to Longdo]
张国[Zhāng Guó róng, ㄓㄤ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] Leslie Cheung, #22,455 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- So glad you could be here. - Thank you very much.[CN] 见到你, 我感到非常的幸谢谢你 Cavalcade (1933)
An honor.[CN] RED (2010)
Pleased to have made your acquaintance, I'm sure. Good-bye, Ellen.[CN] 我很幸能认识你们 Cavalcade (1933)
Ladies and gentlemen... May I introduce...[CN] 女士们先生们 我来介绍 The Blue Angel (1930)
I shall be honoured.[CN] 幸之至 The Mummy (1932)
And I'm delighted over it![CN] 非常 The Blue Angel (1930)
"To the people of this city we donate this monument; 'Peace and Prosperity'."[CN] 我们向本市的人民捐赠这座 象征和平与繁的纪念碑 City Lights (1931)
Not at all, sir. It's a... It's a pleasure, indeed.[CN] 不,不用谢谢,先生 我们感到非常的 Cavalcade (1933)
Chan![CN] 陈国! New Police Story (2004)
Rongbao.[CN] Eighteen Springs (1997)
Just feminine vanity. I wanted to look my best again.[CN] 仅仅是女性的小虚而已 我只是想让自己看起来最好 The Mummy (1932)
Doctor, the pleasure's mine. [Chuckles][CN] 医生,我很 One Hour with You (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top