ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -艾-, *艾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[艾, ài,yì, ˋ] mugwort, Artemisia vulgaris; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1291

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, ] Chinese mugwort (Artemisia vulgaris); surname Ai, #5,740 [Add to Longdo]
滋病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, ] AIDS, #4,870 [Add to Longdo]
森豪威尔[Ài sēn háo wēi ěr, ㄞˋ ㄙㄣ ㄏㄠˊ ㄨㄟ ㄦˇ, / ] Dwight D. Eisenhower (1890-1969), US army general and politician, Supreme Allied Commander in Europe during World War II, US President 1953–1961, #26,627 [Add to Longdo]
方兴未[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, / ] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong, #33,084 [Add to Longdo]
滋病毒[ài zī bìng dú, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] human immune deficiency virus (HIV); the AIDS virus, #35,902 [Add to Longdo]
布宜诺斯利斯[bù yí nuò sī ài lì sī, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, / ] Buenos Aires (capital of Argentina), #36,424 [Add to Longdo]
[ài qīng, ㄞˋ ㄑㄧㄥ, ] Ai Qing (1910-1996), Chinese poet, #48,042 [Add to Longdo]
哈迈德[Ài hǎ mài dé, ㄞˋ ㄏㄚˇ ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ, / ] Ahmed (name), #57,813 [Add to Longdo]
比湖[Ài bǐ hú, ㄞˋ ㄅㄧˇ ㄏㄨˊ, ] Lake Ebinur or Aibi in XinJiang, #93,537 [Add to Longdo]
奥瓦州[Ài ào wǎ zhōu, ㄞˋ ㄠˋ ㄨㄚˇ ㄓㄡ, / ] Iowa, US state, #94,252 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もぐさ, mogusa] (n) (1) moxa; (2) (See 蓬) Japanese mugwort [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ed![CN] 德! Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
Eduarda.[CN] 多達. Ossos (1997)
- No, Alvin.[CN] 不, Trapped in Paradise (1994)
Amy.[CN] Congo (1995)
Etienne![CN] 蒂安! Premiers désirs (1983)
Exley.[CN] 斯利? L.A. Confidential (1997)
- Al?[CN] -尔? The Grapes of Wrath (1940)
Yevdo![CN] 弗多! Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
Eileen.[CN] Bad Girls (1994)
- Al Neri.[CN] 尔纳利 The Godfather: Part II (1974)
Al?[CN] -尔? Die Hard 2 (1990)
Ivy![CN] 薇! Strangers in the Night (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top