ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

終える

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -終える-, *終える*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
終える[おえる, oeru] TH: ทำให้เสร็จ  EN: to finish

Japanese-English: EDICT Dictionary
終える(P);了える;卒える[おえる, oeru] (v1,vt) (1) (終える, 了える only) to finish; (2) to graduate; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll get it through in a couple of minutes.2、3分でそれを終えるつもりだ。
Do you think it impossible to finish the task before five?5時までにその仕事を終えるのは不可能だと思いますか。
I'll wait until you finish the work.あなたがその仕事を終えるまで待ちます。
Dinner will be ready by this time you have finished your work.あなたが仕事を終える頃までには夕食の用意はできているでしょう。
Thanks to your help, I was able to finish early.あなたのおかげで、私は早く終えることが出来ました。
Without your help, I couldn't have finished the work.あなたの援助がなかったら、私はその仕事を終えることが出来なかっただろう。
You ought to finish your homework at once.あなたはすぐに宿題を終えるべきです。
I expected to finish this work, but I couldn't.この仕事を終えるつもりだったが、できなかった。
There is enough time to finish this homework.この宿題を終えるのに十分な時間がかかる。
This survey is too long to finish quickly.この調査は長すぎて早く終える事ができない。
Do you think It difficult to finish reading this book in a week?この本を一週間で読み終えるのは難しいとおもいますか。
It'll take a week or so to read through this book.この本を読み終えるには1週間かそこらかかるだろう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
終える[おえる, oeru] beenden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top