ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -稱-, *稱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[稱, chēng, ㄔㄥ] balanced; name, brand; to say, to call
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  爯 [chēng, ㄔㄥ]
Etymology: [ideographic] Grain 禾 measured on a scale 爯; 爯 also provides the pronunciation, Rank: 5579

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chèn, ㄔㄣˋ, / ] balanced; to fit; well-off; suitable, #365 [Add to Longdo]
[chēng, ㄔㄥ, / ] to call; to praise; to weigh; to estimate; to consider; to address; to name; to say; commend, #365 [Add to Longdo]
[chèng, ㄔㄥˋ, / ] steelyard; variant form of 秤, #365 [Add to Longdo]
称为[chēng wéi, ㄔㄥ ㄨㄟˊ, / ] called; to call sth (by a name); to name, #2,612 [Add to Longdo]
简称[jiǎn chēng, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥ, / ] abbreviation, #3,401 [Add to Longdo]
名称[míng chēng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ, / ] name (of a thing); name (of an organization), #3,602 [Add to Longdo]
称号[chēng hào, ㄔㄥ ㄏㄠˋ, / ] name; term of address; title, #5,006 [Add to Longdo]
自称[zì chēng, ㄗˋ ㄔㄥ, / ] call oneself; claim to be; profess, #6,184 [Add to Longdo]
声称[shēng chēng, ㄕㄥ ㄔㄥ, / ] to claim; to state; to proclaim; to assert, #6,350 [Add to Longdo]
宣称[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ, / ] assert; claim, #7,553 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top