ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

砂糖

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -砂糖-, *砂糖*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砂糖[shā táng, ㄕㄚ ㄊㄤˊ, ] sugar, #30,403 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
砂糖[さとう, satou] (n) น้ำตาล

Japanese-English: EDICT Dictionary
砂糖[さとう, satou] (n) sugar; (P) [Add to Longdo]
砂糖の衣[さとうのころも, satounokoromo] (n) icing [Add to Longdo]
砂糖黍;砂糖きび[さとうきび;サトウキビ, satoukibi ; satoukibi] (n) (uk) sugarcane (Saccharum officinarum) [Add to Longdo]
砂糖醤油[さとうじょうゆ, satoujouyu] (n) sweet soy sauce; sugar with soy sauce [Add to Longdo]
砂糖[さとうみず, satoumizu] (n) sugared water [Add to Longdo]
砂糖大根[さとうだいこん, satoudaikon] (n) (sugar) beet [Add to Longdo]
砂糖漬け;砂糖[さとうづけ, satouduke] (n) preserving in sugar; food preserved in sugar [Add to Longdo]
砂糖[さとうかえで;サトウカエデ, satoukaede ; satoukaede] (n) (uk) sugar maple (Acer saccharum); rock maple [Add to Longdo]
砂糖椰子[さとうやし;サトウヤシ, satouyashi ; satouyashi] (n) (uk) sugar palm (Arenga pinnata) [Add to Longdo]
砂糖蜀黍[さとうもろこし;サトウモロコシ, satoumorokoshi ; satoumorokoshi] (n) (uk) sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will you pass me the sugar?" "Here you are."砂糖を取ってくれませんか」「はい、どうぞ」
They sell sugar and salt at that store.あの店では砂糖と塩を売っています。
Ah, we have run short of sugar.あら砂糖を切らしているわ。 [F]
Ants are swarming around the sugar.ありが砂糖にたかっている。
I prepared a weak solution of sugar and water.うすい砂糖水を作った。
Pass the sugar, please.砂糖を取って下さい。
Once people traded furs for sugar here.かつてここでは、人々は毛皮と砂糖を交換した。
Coffee, please, with cream and sugar.クリームと砂糖を入れたコーヒーをください。
May I have a cup of coffee with cream and sugar?クリームと砂糖入りのコーヒーを1杯いただけますか。
I need some sugar to make a cake.ケーキを作るために砂糖がいくらか必要だ。
In making a cake, you must use eggs, butter and sugar.ケーキを作るときには、卵、バター、砂糖を使わなければいけない。
We need flour, sugar and eggs to make this cake.このケーキを作るには小麦粉、砂糖、卵が必要だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
砂糖[さとう, satou] -Zucker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top