ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -矿-, *矿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[矿, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] mine; mineral, ore
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 1385

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] ore; mine, #3,473 [Add to Longdo]
[méi kuàng, ㄇㄟˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] coal mine, #3,691 [Add to Longdo]
[kuàng chǎn, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ, / ] minerals, #9,081 [Add to Longdo]
[kuàng gōng, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ, / ] miner, #10,133 [Add to Longdo]
[kuàng shān, ㄎㄨㄤˋ ㄕㄢ, / ] mine, #10,574 [Add to Longdo]
[tiě kuàng shí, ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ, / ] iron ore, #11,889 [Add to Longdo]
泉水[kuàng quán shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] mineral spring water, #11,978 [Add to Longdo]
[kuàng jǐng, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] a mine; a mine shaft, #12,516 [Add to Longdo]
[kuàng yè, ㄎㄨㄤˋ ㄧㄝˋ, / ] mining industry, #13,079 [Add to Longdo]
[kuàng wù, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ, / ] mineral, #14,146 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All we've got is cotton and slaves and arrogance.[CN] 他们有工厂,船,煤 以及足以封锁我们港口的舰队 Gone with the Wind (1939)
A gold mine like La Rueda?[CN] 像金一样的 La Rueda? Bordertown (1935)
Good night, my little wooden gold mine.[CN] 晚安... ...我的木头小金 Pinocchio (1940)
I see. You've got hold of a good thing and you're going to hang on to it?[CN] 我明白你不会轻易放弃到手的金 It Happened One Night (1934)
Did you discover a gold mine in the New World... or inherit a fortune?[CN] 你在新大陆发现一个金吗... 或继承财富 Wuthering Heights (1939)
- Animal, vegetable or mineral? - Animal![CN] 一动物 植物还是物 一动物 Design for Living (1933)
Is it animal, vegetable or mineral?[CN] 是动物 植物还是 Design for Living (1933)
-ln a mine -(ECHOING) ln a mine[CN] 我要挖 我要挖 在中 在 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Animal, vegetable or mineral?[CN] 动物 植物还是 Design for Living (1933)
Instead of two weeks in Atlantic City with my bridegroom I spent two weeks in a coal mine with John Kruptzky.[CN] 结果这两周我不但没有 和我的新郎在亚特兰大 却在煤坑里,跟约翰克罗斯基 待在一起了两周 His Girl Friday (1940)
The farmer's trust job in Denver?[CN] - 曼纽尔 煤案? The Whole Town's Talking (1935)
Did I know that coal mine would have a cave-in?[CN] 我知道煤会崩塌吗? His Girl Friday (1940)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top