ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -男-, *男*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[男, nán, ㄋㄢˊ] man, boy; male; baron; surname
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Someone who can work 力 the farm 田, Rank: 602

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nán, ㄋㄢˊ, ] male, #604 [Add to Longdo]
[nán rén, ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ, ] a man; a male; men, #527 [Add to Longdo]
[nán zǐ, ㄋㄢˊ ㄗˇ, ] a man; a male, #1,167 [Add to Longdo]
[nán nǚ, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ, ] male-female, #2,906 [Add to Longdo]
[nán hái, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ, ] boy, #3,228 [Add to Longdo]
[nán shēng, ㄋㄢˊ ㄕㄥ, ] male student (usually primary school); male schoolchild, #3,233 [Add to Longdo]
[nán xìng, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] a male, #3,246 [Add to Longdo]
朋友[nán péng you, ㄋㄢˊ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] male friend; boyfriend, #5,179 [Add to Longdo]
[nán zhuāng, ㄋㄢˊ ㄓㄨㄤ, / ] men's clothes, #11,314 [Add to Longdo]
孩子[nán hái zi, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄗ˙, ] boy, #13,565 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おとこ, otoko] (n) ผู้ชาย
[だんし, danshi] (n) เด็กผู้ชาย
[だんせい, dansei] (n) เพศชาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
やもめ[おとこやもめ, otokoyamome] (n) ชายโสด(ที่ไม่ต้องการแต่งงาน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おとこ, otoko] (n) man; (P) [Add to Longdo]
っぽい[おとこっぽい, otokoppoi] (adj-i) manly; boyish [Add to Longdo]
っ気[おとこっけ, otokokke] (n) male presence [Add to Longdo]
っ振り[おとこっぷり, otokoppuri] (n) public estimation; man's looks [Add to Longdo]
に二言はない[おとこににごんはない, otokoninigonhanai] (exp) (See 二言・にごん) a man's word is his bond; a man does not go back on what he's said [Add to Longdo]
の子(P);のコ(P);の児(oK)[おとこのこ(男の子;男の児)(P);おとこのコ(男のコ)(P), otokonoko ( otokonoko ; otoko no ji )(P); otokono ko ( otoko no ko )(P)] (n) boy; male child; baby boy; (P) [Add to Longdo]
の人[おとこのひと, otokonohito] (n) man [Add to Longdo]
の中の[おとこのなかのおとこ, otokononakanootoko] (exp) man among men; manly man; alpha male [Add to Longdo]
は度胸女は愛敬[おとこはどきょうおんなはあいきょう, otokohadokyouonnahaaikyou] (exp) (obsc) men should be brave, women should be affable [Add to Longdo]
ひでり;旱り;[おとこひでり, otokohideri] (n) (See 女ひでり・おんなひでり) scarcity of eligible men [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状態になるのように、娘のこの話に身震いしながら言った。
"I want to buy things," the boy said.「ぼくは、買いたいものがあるのだ」との子がいいました。 [M]
"I am too big to climb and play," said the boy.「ぼくは大き過ぎてのぼれないね」との子は言いました。 [M]
"I am too old to swing on branches," said the boy.「わたしは、ぶら下がるには、年をとりすぎています。」との子はいいました。
"I am too old and sad to play," said the boy.「わたしは、年とっていて遊べないね」の子は言いました。
He asked the men, "Would you share a room?" "Certainly, we will," answered the three men.「一部屋に3人で泊まっていただけますか。」と彼はたずねました。「ええ、かまいませんよ。」と3人の性は答えました。
"My teeth are too weak for apples," said the boy.「私のはとっても弱ってりんごはかめません」との子は言いました。
"I want a house to keep me warm," he said.「私は暖かい家がほしいのだ」の子は言いました。
"I am too busy to climb," said the boy.「私は忙しくて登っていられないね」との子は言いました。
I asked her who was the man wearing a white hat.「白い帽子をかぶっているの人は誰ですか」と私は彼女に言った。
He doesn't come any more, the one smoking said.「彼はもう来ないよ」タバコをすっていたが言った。
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳のの子は、父親と同じくらいの背のあるものが多い。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MAN:[CN] 子: Jay and Silent Bob Strike Back (2001)
We're here forever. What made you love him, Juliet?[JP] 永遠にわれわれは此処にあり 何がそなたに彼のを愛させしや ジュリエット And Then There Were None (1945)
Hi.[CN] 两个人? Because I Said So (2007)
The local sheik.[JP] 町の色 Sherlock Jr. (1924)
Virgin![CN] Time (1984)
Nice?[JP] いい? Red Hood (2015)
My guy?[JP] あの Foe (2011)
A boy.[CN] 一个 Peter Pan (2003)
Ha, ha.[CN] 人 Oh. City of Angels (1998)
BOY:[CN] 孩: Jay and Silent Bob Strike Back (2001)
Now get in.[JP] の子も女の子も Pinocchio (1940)
Men![CN] 人! The Blue Gardenia (1953)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おとこ, otoko] Mann [Add to Longdo]
の人[おとこのひと, otokonohito] Mann [Add to Longdo]
の子[おとこのこ, otokonoko] Junge [Add to Longdo]
[だんじょ, danjo] Maenner_und_Frauen [Add to Longdo]
[だんし, danshi] Junge, Mann [Add to Longdo]
子用[だんしよう, danshiyou] fuer_Maenner, Herren- [Add to Longdo]
尊女卑[だんそんじょひ, dansonjohi] Diskriminierung_der_Frauen [Add to Longdo]
[だんせい, dansei] Mann, das_maennliche_Geschlecht [Add to Longdo]
[だんしゃく, danshaku] Baron [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top