ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -燥-, *燥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[燥, zào, ㄗㄠˋ] arid, dry, parched; quick-tempered
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2613

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zào, ㄗㄠˋ, ] dry; parched; impatient, #11,362 [Add to Longdo]
[gān zào, ㄍㄢ ㄗㄠˋ, / ] to dry (of paint, cement etc); dessication; dull; uninteresting; arid, #5,488 [Add to Longdo]
[kū zào, ㄎㄨ ㄗㄠˋ, ] dry and dull; uninteresting, #14,890 [Add to Longdo]
口干舌[kǒu gān shé zào, ㄎㄡˇ ㄍㄢ ㄕㄜˊ ㄗㄠˋ, / ] lit. dry mouth and tongue (成语 saw); to talk too much, #43,493 [Add to Longdo]
[gān zào jī, ㄍㄢ ㄗㄠˋ ㄐㄧ, / ] a drier, #88,066 [Add to Longdo]
大便干[dà biàn gān zào, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ ㄍㄢ ㄗㄠˋ, 便 / 便] constipated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はしゃぐ, hashagu] (v5g,vi) (uk) to make merry; to frolic; to be in high spirits; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Parts of the country are so dry as to be almost desert.その国の所々はあまりにも乾しており、ほとんど砂漠みたいだ。
The man died of thirst in a dry country.その男はある乾した国で水が飲めずに死んだ。
In Thailand it has already become too dry to grow rice in some parts of the country.タイではすでに乾しすぎて米作ができなくなった地方もある。
The fruits are dried in the sun.果実は天日で乾させます。
With no supply of water from trees, rainfalls diminish in time and the area keeps drying up.樹木から水の供給がなければ、降雨量はやがて減少し、その地域は乾し続ける。
The most likely sources of energy in hot and dry regions are the wind and the sun.暑くて乾した地方で最も手に入りやすいエネルギー源は、風と日光である。
Hot, dry areas will become hotter and drier.暑く乾した地域はますます暑く乾するであろう。
We keep shiitake mushrooms dry.椎茸を乾させて保存します。
It gets very humid at home in summer; in winter, on the other hand, it gets very dry.当地は夏がひどく湿気が多いが、逆に冬は乾する。
It gets very humid here in summer in winter, on the other hand, it gets very dry.当地は夏はひどく湿気が多いが、逆に冬は乾する。
I have dry skin.肌が乾しています。
Throat and nose membranes hurt by dry air allow cold viruses to enter more easily. It is important to carry out sensible counter plans against the cold with heaters and against the dryness with humidifiers.した空気のせいで痛んだノドや鼻の粘膜は、風邪のウイルスが入り込みやすくなってしまいます。暖房器具で寒さ対策、加湿器で乾対策をしっかり行なうことが肝要です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] TROCKEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top