ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

渋滞

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -渋滞-, *渋滞*
Japanese-English: EDICT Dictionary
渋滞[じゅうたい, juutai] (n,vs) congestion (e.g. traffic); delay; stagnation; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If you leave now, I'm sure you'll be caught in a traffic jam.あなたが今でかければ、きっと交通渋滞に出くわすでしょう。
The accident caused a traffic jam.その事故は交通渋滞を引き起こした。
I attributed the delay in delivery to a traffic jam.その配達の遅れは交通渋滞のせいと考えた。
I hadn't bargained on such a heavy traffic jam.そんな渋滞は予想していなかった。
Traffic downtown is all backed up.ダウンタウンは交通渋滞だね。
The bus was late because of the traffic jam.バスは交通渋滞のために遅れた。
In spite of the terrible congestion, I was in time for the appointed time.ひどい渋滞にもかかわらず、私は定刻に間に合った。
If you had left a little earlier, you would have avoided the heavy traffic.もう少し早く出かけていたら、交通渋滞を避けられただろう。
Had they left a little earlier, they would have avoided the traffic jam.もう少し早く出発したならば、彼らは交通渋滞を避けられただろう。
A rush-hour traffic jam delayed my arrival by two hours.ラッシュアワーの交通渋滞で、到着が2時間遅れてしまった。
I was caught in the rush hour.ラッシュアワーの交通渋滞にあった。
We were delayed by traffic congestion, so we had to hurry.わたしたちが交通渋滞で送れたので、急がなければならなかった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
渋滞[じゅうたい, juutai] congestion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
渋滞[じゅうたい, juutai] Stockung, Verzoegerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top