ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

清脆

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -清脆-, *清脆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, ] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆, #19,252 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoo whoo[CN] 清脆 Hope Floats (1998)
Whoo whoo whoo[CN] 清脆清脆 Hope Floats (1998)
The tinkling of the small bell faded in the sky like a feeble voice, drowned in the immense blue space.[CN] 清脆的钟声慢慢消散于空中 淹没于无尽的蓝天中 Le Plaisir (1952)
It keeps lettuce crisp.[CN] 真的? 保持萵苣的清脆口感 Boca (1999)
Andthe Grinch grabbedthe tree, andhestartedtoshove... whenheheardasmallsound like the coo ofa dove.[CN] 当他抓着树往壁炉走的时候 他听到清脆的声音在身后响起 How the Grinch Stole Christmas (2000)
Lusty and clear From the goatherd's throat heard[CN] 他的歌声雄壮而清脆 The Sound of Music (1965)
It sounds so neato[CN] 清脆悦耳 Trick (1999)
Crisp.[CN] 清脆 Kiss the Girls (1997)
Woo... whoo.[CN] , 清脆 My Teacher's Wife (1995)
WHOO.[CN] 清脆 Return to Paradise (1998)
The earth sends signals gay and pep To every energetic bone.[CN] 你的耳中将回荡起 她欢快而清脆的音声。 The Mirror (1975)
I remember clearly now.[CN] 现在,我记得很清脆 The Sweet Hereafter (1997)

Are you satisfied with the result?Discussions