ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洁-, *洁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[洁, jié, ㄐㄧㄝˊ] clean, pure; to purify, to cleanse
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1531

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] clean, #6,576 [Add to Longdo]
[qīng jié, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ, / ] clean; purity, #4,544 [Add to Longdo]
[jiǎn jié, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] concise; succinct; pithy, #7,602 [Add to Longdo]
[chún jié, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] pure; clean and honest, #9,189 [Add to Longdo]
[zhěng jié, ㄓㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] neatly; tidy, #11,982 [Add to Longdo]
[jié jìng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; to cleanse, #14,203 [Add to Longdo]
[jié bái, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ, / ] spotlessly white; pure white, #15,332 [Add to Longdo]
[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] honest; not coercive; honesty; integrity; incorruptible, #15,398 [Add to Longdo]
[bǎo jié, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] sanitation, #18,848 [Add to Longdo]
[shèng jié, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] pure and holy, #26,384 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll find our love anew[CN] 美丽爱情 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One love That has possessed me[CN] 一份纯的爱情 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes![CN] Prison on Fire (1987)
Ca me from far, H er clothes were soiled,[CN] 穿着虽然不是很整 Taki no shiraito (1933)
Well, why not wear them both and go as Lady Godiva? You're vulgar.[CN] 你干嘛不穿戴整和 夫人一起进晚餐呢? Cavalcade (1933)
And away to his castle we'll go[CN] 爱情会一生到老 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She's as pure as the driven snow, as faithful as she is fair.[CN] 她像白雪一样纯 像她的美貌那样忠诚 The Awful Truth (1937)
Shiraito and Kinya grabbed chance by the horns and joined their fate in love.[CN] 泷之白丝和村越欣弥 在这个皎月夜终于以身相许 Taki no shiraito (1933)
It is not lawful for me, a priestess of Isis, to see or touch an unclean thing.[CN] 我作为伊希斯的女祭司 是不能够看到和接触不之物的 The Mummy (1932)
I did.[CN] 好了 The Cell (2000)
Jess?[CN] 西? Riverworld (2010)
Untidy.[CN] 不整 Lawrence of Arabia (1962)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top