ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

数える

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -数える-, *数える*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] (vt) นับจำนวน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] TH: นับ  EN: to count

Japanese-English: EDICT Dictionary
数える(P);算える[かぞえる, kazoeru] (v1,vt) to count; to enumerate; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He counts up to six.6までの数を数えることができる。
He can count up to ten with his fingers.その子供は指で10まで数えることが出来る。
Don't count your chickens.ひなを数えるな。
Don't count your chickens before they are hatched. [Proverb]ひよこがかえらぬうちにその数を数えるな。
You could count to ten when you were two.君は2才の時に10まで数える事ができた。 [M]
You could count to ten when you are two.君は二歳のときに10まで数えることができた。 [M]
You could count to ten when you were two.君は二歳の時に十まで数えることができた。 [M]
Wait till I count ten.私が10数えるまで待ちなさい。
Early man used his fingers and toes to count the animals he owned, or the measures of grain he had stored.初期の人間は、自分が所有する動物や蓄えている穀物の量を数えるのに、手足の指を使った。
A man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.怒りっぽい人は10まで数えるようにすべきだ。そうすれば油が風波をしずめるように、むしゃくしゃした気持ちはおさまる。
Don't count your chickens before they are hatched.卵がかえる前にひよこの数を数えるな。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got three seconds to tell me where left field is, or you're never gonna see your son again.[JP] 3つ数える間に云わないと 二度と息子に会えなくなる Cellular (2004)
I count from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next.[JP] 完全な例外の最初の出現から 今回までを数える The Matrix Reloaded (2003)
I'm going to count backwards from five.[JP] 5から1まで数える A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
On me in three two, one.[JP] 行くぞ 3つ数える Groundhog Day (1993)
I'll count to three.[JP] 3つ数える Chungking Express (1994)
Decide it, yes or no? I'll count to three... One...[JP] 決めて 3つ数える 1・・・ Kin-dza-dza! (1986)
That"s what you're doing this: To prove to yourself that you are not.[JP] 5つ数える The Intruder (1962)
You crazy? I'm not gonna jump. Do what Dr. Grant says![JP] こんな高いところから? 3つ数えるから飛べ 俺が登って助けてやる Jurassic Park (1993)
Good. Remember, don't move until you get to 40.[JP] いいか 40数えるまで 動くなよ Rough Night in Jericho (1967)
He's my second cousin, once removed on his mother's side and my third cousin, twice removed....[JP] 父方から数えると... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I've got to get Tim. Okay. I'm gonna count to three.[JP] 3つ数える Jurassic Park (1993)
All right, on me in three two, one.[JP] 3つ数える Groundhog Day (1993)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] zaehlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top