ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

数え

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -数え-, *数え*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
数え[かぞえる, kazoeru] (vt) นับจำนวน
数え[かぞえどし, kazoedoshi] การนับอายุแบบจีน กล่าวคือ ตอนเกิดมาถือว่าเป็นหนึ่งขวบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
数え[かぞえる, kazoeru] TH: นับ  EN: to count

Japanese-English: EDICT Dictionary
数え[かぞえ, kazoe] (n) (abbr) (See 数え年・かぞえどし) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
数える(P);算える[かぞえる, kazoeru] (v1,vt) to count; to enumerate; (P) [Add to Longdo]
数え違える[かぞえちがえる, kazoechigaeru] (v1) to miscount; to count wrongly (e.g. pages) [Add to Longdo]
数え[かぞえうた, kazoeuta] (n) (1) counting song; (2) (See 六義・2) enumerative form (of waka) [Add to Longdo]
数え込む[かぞえこむ, kazoekomu] (v5m) to number among [Add to Longdo]
数え上げる[かぞえあげる, kazoeageru] (v1,vt) to count up; to enumerate [Add to Longdo]
数え切れない[かぞえきれない, kazoekirenai] (adj-i) countless; incalculable [Add to Longdo]
数え直す;数えなおす[かぞえなおす, kazoenaosu] (v5s) to count again [Add to Longdo]
数え[かぞえどし, kazoedoshi] (n) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
数え[かぞえかた, kazoekata] (n) counting system; way (manner) of counting [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Count from 10 down to zero.10から0まで逆に数えなさい。
Count from one to ten.1から10まで数えなさい。
Count up to thirty.30まで数えなさい。
He counts up to six.6までの数を数えることができる。
That child can count to twenty.あの子は20まで数えられる。
My son can count up to a hundred now.うちの息子は100まで数えられる。
My son can count up to a hundred now.うちの息子は百まで数えられる。
Let's count heads before we leave.ここを出発する前に頭数を数えておきましょう。
The class is too large to be taught by a single man.そのクラスは大きすぎて、1人では数えられない。
The boy can count to ten.その子は10まで数えられる。
That child is only four but he can already count to 100.その子はまだ4歳だが、もう100まで数えられる。
He can count up to ten with his fingers.その子供は指で10まで数えることが出来る。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
数え[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数え[かぞえる, kazoeru] zaehlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top