ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -户-, *户*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[户, hù, ㄏㄨˋ] door; family
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  尸 [shī, ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 戶; a door swinging on its hinge, Rank: 801
[所, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] place, location; "that which", a particle introducing a passive clause
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] An axe 斤 swung at a door 户, Rank: 54
[房, fáng, ㄈㄤˊ] building, house, room
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 512
[居, jū, ㄐㄩ] to live, to reside; to dwell; to sit
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 678
[扁, biǎn, ㄅㄧㄢˇ] flat; board, sign, tablet
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 1737
[屏, píng, ㄆㄧㄥˊ] screen, shield; to put aside, to reject; to hold
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 1891
[扇, shàn, ㄕㄢˋ] fan; panel; to flap
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A feathered 羽 fan in the shape of a folding door 户, Rank: 1993
[扈, hù, ㄏㄨˋ] escort, retinue; insolent
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  邑 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] city, Rank: 3917
[扉, fēi, ㄈㄟ] door panel
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 4034
[戾, lì, ㄌㄧˋ] perverse, rebellious, recalcitrant
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A dog 犬 that won't come indoors 户, Rank: 4232

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, / ] a household; door; family, #972 [Add to Longdo]
[yòng hù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] user, #823 [Add to Longdo]
[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] client; customer, #874 [Add to Longdo]
[zhàng hù, ㄓㄤˋ ㄏㄨˋ, / ] a bank account, #3,522 [Add to Longdo]
[nóng hù, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨˋ, / ] peasant household, #5,929 [Add to Longdo]
[chuāng hu, ㄔㄨㄤ ㄏㄨ˙, / ] window, #6,366 [Add to Longdo]
[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence, #6,502 [Add to Longdo]
[hù wài, ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, / ] outdoor, #7,274 [Add to Longdo]
[mén hù, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] door; strategic gateway; portal; faction; sect; family status; family; web portal, #7,957 [Add to Longdo]
[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] inhabitant; householder, #8,292 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top