ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坤-, *坤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[坤, kūn, ㄎㄨㄣ] earth; feminine
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  申 [shēn, ㄕㄣ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 2910

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kūn, ㄎㄨㄣ, ] one of the Eight Trigrams 八卦, representing earth; female principle, #8,188 [Add to Longdo]
[qián kūn, ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄣ, ] Heaven and earth; Yin and Yang; The Universe, #15,313 [Add to Longdo]
巴里[Bā lǐ kūn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ, / ] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang, #103,061 [Add to Longdo]
巴里哈萨克自治县[Bā lǐ kūn Hā sà kè zì zhì xiàn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang, #307,540 [Add to Longdo]
旋乾转[xuán qián zhuǎn kūn, ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄎㄨㄣ, / ] lit. overturning heaven and earth (成语 saw); earth-shattering; a radical change, #311,422 [Add to Longdo]
[Kūn diàn, ㄎㄨㄣ ㄉㄧㄢˋ, ] Pontianak city, capital of Kalimantan, Indonesia) [Add to Longdo]
巴里草原[Bā lǐ kūn cǎo yuán, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Barkol grasslands near Hami in Xinjiang [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こん, kon] (n) kun (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was all-or-nothing and we struck out spectacularly.一擲の大勝負。情けないけどこれが見事空振りに終わったんだなあ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top