ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反对

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反对-, *反对*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反对[fǎn duì, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] to fight against; to oppose; to be opposed to; opposition, #1,584 [Add to Longdo]
反对[fǎn duì pài, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄞˋ, / ] opposition faction, #14,513 [Add to Longdo]
反对[fǎn duì dǎng, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, / ] opposition (political) party, #20,248 [Add to Longdo]
反对[fǎn duì piào, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, / ] a vote against; a veto, #20,698 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Objection.[CN] 反对 Heart (2010)
The, uh, French government objected to showing Napoleon in union suits.[CN] 法国政府反对让拿破仑穿吊带裤 Design for Living (1933)
I object[CN] 反对 The Founding of a Republic (2009)
She's going home. She found out Dad withdrew his objections.[CN] 她一发现老爸不再反对就出面了 It Happened One Night (1934)
-Objection![CN] -反对 Kramer vs. Kramer (1979)
That's the smartest thing you ever did, Westley, not to contest that annulment.[CN] 反对解除婚约 是你这辈子做过最聪明的事 It Happened One Night (1934)
So, no.[CN] 反对 Smite (2009)
I object![CN] 反对 Inherit the Wind (1960)
Objection.[CN] 反对 Hi (2010)
Objection.[CN] 反对. I Am Sam (2001)
Objection.[CN] 反对 Angel Face (1953)
Overruled.[CN] 反对无效 Kramer vs. Kramer (1979)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top