ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

切り上げ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -切り上げ-, *切り上げ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
切り上げ(P);切上げ;切りあげ[きりあげ, kiriage] (n) (1) end; conclusion; (2) rounding up; (3) revaluation; (P) [Add to Longdo]
切り上げる;切上げる[きりあげる, kiriageru] (v1,vt) (1) to close; to finish; (2) to round up (a number); (3) to revalue (a currency) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's wind up our work.この辺で仕事を切り上げよう。
The fire and power outage resulted in a shortened workday at some exchanges in Manhattan's financial district.マンハッタンの金融街にある証券取引所の中には、火災と停電のため、営業を早めに切り上げてしまったところもあります。
Finally, Susan cuts her mother short, promises to write, and hangs up.ようやくスーザンは母親の話を切り上げ、手紙を書くと約束し、電話を切る。
We ran out of time end had to abridge the interview.時間が切れたので会見を早く切り上げなければならなかった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切り上げ[きりあげる, kiriageru] to round up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切り上げ[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top