ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一新

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一新-, *一新*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焕然一新[huàn rán yī xīn, ㄏㄨㄢˋ ㄖㄢˊ ㄧ ㄒㄧㄣ, / ] to look completely new (成语 saw); brand new; changed beyond recognition, #23,350 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] TH: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] TH: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] TH: เปลี่ยนใหม่หมด  EN: complete change

Japanese-English: EDICT Dictionary
一新[いっしん, isshin] (n,vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
一新紀元[いっしんきげん;いちしんきげん, isshinkigen ; ichishinkigen] (n) new era; new age [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The criminal became a Christian and turned over a new leaf.その罪人はキリスト教徒になり、生活を一新した。
My son doesn't talk back these days; he must have turned over a new leaf.私の息子は最近口答えをしなくなった。気持ちを新たにして生活を一新したに違いない。
My daughter does not talk back these days; she must have turned over a new leaf.私の娘は最近口答えをしなくなった。気持ちを新たにして生活を一新したに違いない。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a proposal from Director Hane the other day to break away from family-controlled management and completely revamp their management policies.[JP] (大和田)実は先日 羽根専務から 一族経営を脱却して 経営方針を一新するという 提案がありました Episode #1.9 (2013)
An end to this agony, something new.[CN] 結束這種痛苦吧 讓一切煥然一新 La Notte (1961)
There. It will all be fresh again in a moment.[CN] 好了 等一下就会焕然一新 Gaslight (1944)
Wow. You guys sure are a breath of fresh air.[JP] わあ キミ達は気分を 一新させてくれるね The Spectacular Now (2013)
It'll make a new person out of you. You'll double your money back.[CN] 你一定会焕然一新 这笔钱值得花 Sabrina (1954)
Grove poplar trees right along main street. Always smells as if it just had a bath.[CN] 大街两旁种满了白洋树 闻起来让人感到耳目一新 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
You've renewed these halls, Sister.[JP] このホールを一新しましたね シスター Unholy Night (2012)
In another month you'll be feeling like new.[CN] 一个月内 你将会感觉焕然一新 Wuthering Heights (1939)
Here I am, all freshly bathed and scented and feeling like a brand-new human being.[CN] 我来了,洗完澡真好,感觉涣然一新啊! A Streetcar Named Desire (1951)
I have two for you, Emmy. One old and one new.[CN] 艾玛你有两份 一新一旧 Shadow of a Doubt (1943)
in a town whose streets and show windows already are decorated with bells, with reindeer, holly and season's greetings, there are very angry people here, sullen and hostile.[CN] 镇上的街道,橱窗都装饰一新 上面挂着铃铛,驯鹿,冬青树和节日问候 这儿的人却充满了敌意,闷闷不乐 Storm Warning (1951)
Out of necessity in order to start life afresh or some other reason?[JP] 生活を一新しようとしてか あるいは他の理由が? The Best Offer (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top