ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

のか

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -のか-, *のか*
Japanese-English: EDICT Dictionary
のか[noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
野萱草[のかんぞう;ノカンゾウ, nokanzou ; nokanzou] (n) (uk) day lily (Hemerocallis fulva var. distiche) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Shot, huh?撃たれたのか
My bag is.のかばんです。
"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."「顔色がわるいけど具合が悪いのかい」「そういうわけでもないよ」
"Is he seriously ill?" "I hope not."「彼の病気は重いのかな」「そうでないといいね」
"Are you sure you want to call the police?" I asked her.「本当に警察を呼びたいのか」と僕は彼女に尋ねた。 [M]
Would you mind carrying it up the stairs for me?2階に私のかわりにもっていってください。
Do you still trust him after he broke his promise twice?2度までも彼は約束を破ったのにまだ信じるのか
Can you explain what PKO stands for?PKOとは何を表しているのか説明して下さい。
Something looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.UFOらしき物体はガクンと方向を変え、空のかなたに消えた。
I wonder where he is hiding.あいつどこに雲隠れしたのかな。
What were you doing down there?あそこで何をしていたのか
It is Eve that sets Adam on.アダムをそそのかしたのはイブだ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top