ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แจ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจ-, *แจ*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้าขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำมะแจ๋(adv) อาการพูดมากและไม่เป็นความจริง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แจกกล้วย(slang) to raise a middle finger to anyone,
แจ่(adj, slang) good, neat, pretty, See also: S. แหล่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ(adv) closely, See also: everywhere, Syn. กระชั้นชิด, ไม่คลาด, ไม่ห่าง, Example: น้องคนเล็กออกจะดื้อและไม่ค่อยประจ๋อประแจ๋มีแต่เกาะแม่แจ
แจ(n) vegetarian food, See also: vegetarian diet, Syn. เจ, Thai Definition: อาหารที่ไม่มีของสดคาวสำหรับญวนหรือจีนที่ถือศีล
แจ(v) distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ, Example: โรงเรียนแจกรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ, Thai Definition: แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆ คน
แจ(n) oar, See also: long oar, paddle, scull, Example: เมื่อจวนถึงโค้งพวกเขาจะวิ่งพล่านโดดเข้าเหนี่ยวด้ามแจวพุ้ยน้ำอุตลุตเพื่อให้แพออกจากร่อง, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน ขนาดยาวกว่าพาย ใช้หูแจวคล้องเข้ากับหลักแจว
แจ(v) run away, See also: escape, flee, skip, Syn. หนี, เผ่นหนี, วิ่งหนี, Example: การต่อสู้ยังไม่ทันเริ่มเขาก็แจวเสียแล้ว, Thai Definition: รีบหนีไป
แจ(v) row, See also: scull, Example: เขาแจวเรือมาจากอยุธยาค่ำไหนก็นอนนั่น, Thai Definition: เอาแจวพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
แจ(v) touch, Syn. แตะ, กระทบ, ประกบกัน, แตะต้อง, Example: เธอเอามือไปแจะหน้าขนมของเขาสิ
แจ(int) onomatopoeia from the sound of chewing, Example: ยายนั่งเคี้ยวหมากแจะๆ, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น
แจ๋(adj) strong, See also: intense, glaring, ruddy, Syn. จัด, จ้า, แก่, Ant. อ่อน, Example: เขาทิ้งจีวรของหลวงพ่อลงในกองถ่านไฟแดงแจ๋นั้น, Thai Definition: จัด (ใช้แก่สีแดงหรือแสงแดด)
แจ(n) Niebuhria siamensis, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Maerua siamensis Pax ในวงศ์ Capparidaceae ลำต้นเกลี้ยง เปลือกสีเทาดำ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ผลกลมรี สุกสีเหลือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แจ้น. ชื่อไก่ซึ่งคัดเลือกสายพันธุ์มาจากไก่ [ Gallus gallus (Linn.)] ตัวเล็กเตี้ย สั้น กลม หลังสั้นกว้าง หัวใหญ่ หงอนใหญ่ตั้งตรงมี ๕ หยัก เหนียงใหญ่กลม ห้อยลงทาบข้างคอ จะงอยปากแข็งแรง โค้งลงเล็กน้อย ตาและติ่งหูใหญ่ คอสั้น ปีกใหญ่ยาว ปลายปีกชี้จดพื้นดิน หางพัดใหญ่ กางแผ่ออกตั้งชี้ขึ้น ขาสั้น แข้งไม่มีขน นิ้วตีนเล็ก ตรง, ไก่เตี้ย ก็เรียก.
แจ้ว. ลักษณะของต้นไม้เตี้ย ๆ ที่มีกิ่งทอดแผ่ออกไปโดยรอบ, โดยปริยายหมายถึงสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เรือนทรงแจ้.
แจ๋ว. จัด (ใช้แก่สีแดงหรือแสงแดด) เช่น แดงแจ๋ แดดแจ๋.
แจว. กระชั้นชิด, ไม่คลาด, ไม่ห่าง, (ใช้ในอาการที่คุมหรือติดตาม) เช่น คุมแจ ตามแจ.
แจน. อาหารที่ไม่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ และผักบางชนิดเช่นกระเทียม กุยช่าย ผักชี, เจ ก็ว่า.
แจก. แบ่งหรือปันให้แก่คนหลาย ๆ คน เช่น แจกเสื้อผ้า แจกสตางค์
แจกระจายออก, แยกออก, เช่น แจกออกเป็นแม่ ก กา.
แจกจ่ายก. แบ่งปันให้ไปทั่ว ๆ.
แจกันน. ภาชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่ มักมีรูปคล้ายขวดปากบาน.
แจแจก. อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enumerateแจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Jasperแจสเพอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
well-definedแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
advertisementแจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แจงพระรูปวิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้ว หันกลับมาทางทิศตะวันออก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แปรรูป หรือแปรธาตุ [ศัพท์พระราชพิธี]
Jackknife (Statistics)แจ็คไนฟ์ (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Jacketแจ็กเกต [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
แหล่มเลยแจ่มมาก ๆ [ศัพท์วัยรุ่น]
Jazzแจซซ์ [TU Subject Heading]
Vasesแจกัน [TU Subject Heading]
Attractiveแจ่มใสชวนมอง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ[jaē] (n) EN: vegetarian food ; vegetarian diet  FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
แจ[jaē] (adv) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere  FR: de près ; partout
แจ[jaēk] (v) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out  FR: distribuer ; donner
แจ[jaēk] (v) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign  FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer
แจ[jaēk] (v) EN: classify ; sort  FR: classer
แจกงานให้เท่ากัน[jaēk ngān hai thaokan] (v, exp) EN: share out the work
แจกจ่าย[jaēkjāi] (v) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion  FR: dispenser ; prodiguer
แจกจ่ายการบ้าน[jaēkjāi kānbān] (v, exp) EN: assign homework
แจกจุลสาร[jaēk junlasān] (v, exp) EN: give out pamphets
แจกที่ดิน[jaēk thīdin] (v, exp) EN: distribute the land  FR: répartir les terres

English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledge(vt) ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ
acknowledge(vi) ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ, Syn. reply to, answer, respond to
advertise(vt) ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว
advertise(vi) ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว, Syn. proclaim, publicize, announce
advise(vt) แจ้ง, See also: แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว, Syn. inform, notify
announce(vt) บอก, See also: แจ้ง, แจ้งให้ทราบ, Syn. inform, tell
annunciate(vt) แจ้งให้ทราบ, Syn. announce
apportion(vt) แบ่งสันปันส่วน, See also: แจกจ่าย, จัดสรร, Syn. allot, portion out
apprise(vt) แจ้งข่าว, Syn. notify, inform, apprize
apprize(vt) แจ้งข่าว, Syn. notify, inform, apprise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement
advertize(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้
ajax(เอ' แจคซฺ) วีรบุรุษชาวกรีกในสงคราม Trojan (great Ajzx, Telamonian Ajax)
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้

English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้
announce(vt) ประกาศ,แถลง,แจ้
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mirandize(vt) แจ้งสิทธิ์แก่ผู้ถูกจับกุม
redistributed(vt) แจกจ่ายใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
公表[こうひょう, kouhyou] (n) แจ้งให้สาธารณชนทราบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
花瓶[かびん, kabin] (n) แจกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
伝える[つたえる, tsutaeru] TH: แจ้งให้รู้
申告[しんこく, shinkoku] TH: แจ้งความ  EN: filing a return
告げる[つげる, tsugeru] TH: แจ้ง  EN: to inform
配る[くばる, kubaru] TH: แจกจ่าย  EN: to distribute
割り当てる[わりあてる, wariateru] TH: แจกจ่ายงาน  EN: to assign

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
berichten(vt) |berichtete, hat berichtet| รายงาน (ข่าว), แจ้
Jacke(n) |die, pl. Jacken| เสื้อแจ็คเก็ต, เสื้อชั้นนอก
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้
einfallen(vi) |fällt ein, fiel ein, ist eingefallen| นึกได้, เพิ่งคิดออก เช่น Es fällt mir gerade ein, wo ich den Autoschlüssel gelegt habe. ผมเพิ่งนึกออกได้ว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหน
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: anziehen, Syn. anhaben
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
ankündigen(vt) |kündigte an, hat angekündigt| ประกาศ, แจ้ง เช่น In Tschechien ist es üblich, daß man einen Besuch telefonisch ankündigt., See also: melden
Mehrwertsteuer(n) |die, pl. Mehrwertsteuern| ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น Die Regierung kündigt an, dass die Mehrwertsteuer steigt. = รัฐบาลแจ้งว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bescheid sagen(vt) แจ้งให้ทราบ

French-Thai: Longdo Dictionary
porte(n) |f| ประตู เช่น Je vais ouvrir la porte. Je cherche la clé. ฉันจะเปิดประตู ฉันหาลูกกุญแจ
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top