ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหงา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหงา-, *เหงา*
Longdo Dictionary ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH)
ง่อม(vt, adj) เหงา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
หงอยเหงาน. มิทฺธ(นปุ.), วิปฺผาร(ปุุ.)
หงอยเหงาค. ทนฺธ, มนฺท, นิรีห, อุทาสีน, ทีนจิตฺต
หงอยเหงาก. นิชฺฌายติ, ปชฺฌายติ, วิปฺผรติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหงา(v) feel lonely, See also: feel lonesome, Syn. หงอย, เปลี่ยวใจ, เปล่าเปลี่ยว, หงอยเหงา, เหงาหงอย, Example: เขารู้สึกเหงาเลยออกไปเที่ยวนอกบ้านแทบทุกวัน
เหงาใจ(v) feel lonely, See also: be lonesome, be friendless, be forlorn, be abandoned, Syn. เหงาหงอย, Example: พ่อรู้สึกเหงาใจมากเวลาแม่ไม่อยู่
เหงาหงอย(v) feel lonesome, See also: be dispirited, be depressed, be melancholic, Syn. หงอยเหงา, เศร้าซึม, เหงา, เปล่าเปลี่ยว, Example: เด็กที่ขาดมารดามักจะเหงาหงอยบ่อยๆ แล้วจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหงา(เหฺงา) ว. เปลี่ยวใจ, เปล่าเปลี่ยว, ไม่คึกคัก.
เหงา(เหฺงา) น. ชื่อลายกระหนกตัวแรก.
เหงาปั้นลมน. ตัวไม้ชายปั้นลมที่หักกลับโค้งเข้ามาคล้ายลายกระหนกตัวแรก.
เหงาหงอยว. เปลี่ยวใจไม่กระปรี้กระเปร่า, หงอยเหงา ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหงา[ngao] (adj) EN: lonely ; feeling lonely ; lonesome  FR: solitaire ; seul
เหงาหงอย[ngao-ngøi] (v) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic
เหงาหงอย[ngao-ngøi] (adj) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic  FR: mélancolique ; cafardeux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forlorn(adj) เหงาหงอยและสิ้นหวัง, Syn. lonely, miseable, unhappy, Ant. cheerful, happy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inert(อินเนิร์ท') adj. เฉื่อยชา,ไม่มีชีวิตชีวา,เหงาหงอย,ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีฤทธิ์ทางยา., See also: inertness n., Syn. immobile
lethargic(ละธาร์'จิค) adj. เฉื่อยชา,เซื่องซึม,ซึม,ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,เมินเฉย,เฉยเมย, See also: lethargy n. ดูlethargic, Syn. drowsy, sluggish
lone(โลน) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,อ้างว้าง,ไม่มีคนอยู่,หงอยเหงา,วังเวง,โสด, See also: loneness n. ดูlone, Syn. isolated, solitary
lonely(โลน'ลี) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,หงอยเหงา,วังเวง,ไม่มีคนอยู่,ที่ไกลคน., See also: lonelily adv. ดูlonely loneliness n. ดูlonely
lonesome(โลน'เซิม) adj. เงียบเหงา,หงอยเหงา,อ้างว้าง,วังเวง,ที่ไกลคน,ไม่มีคนอยู่
spiritless(สพี'ริทลิส) adj. หงอยเหงา,ไม่มีกะจิตกะใจ,ไม่หนักแน่น,ท้อแท้ใจ. ., Syn. sluggish, lethargic
washed-out(วอชดฺ'เอาทฺ) adj. สีตก,เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,หน้าตาหงอยเหงา,ซึ่งถูกน้ำเซาะหรือซัดพังหรือกร่อนลง, Syn. pale, faded

English-Thai: Nontri Dictionary
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
listlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความเหงาหงอย
slack(n) ความหย่อน,เศษถ่าน,ความเงียบเหงา,ความซบเซา
slumberous(adj) ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,ขี้เซา
slumbrous(adj) ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,ขี้เซา
spiritless(adj) ขลาด,ไม่มีกำลังใจ,ไม่สนุกสนาน,ท้อใจ,เหงา
stupid(adj) เซ่อ,โง่,โง่เขลา,มึนงง,เหงาหงอย,น่าเบื่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
寂しい[さびしい, sabishii] (adj) เหงา เปล่าเปลี่ยว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
さみしい[さみしい, samishii] (adj) เหงา โดดเดี่ยว มีความหมายเช่นเดียวกับ, See also: S. 寂しい

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top