ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพ่งมอง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพ่งมอง-, *เพ่งมอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ่งมอง(v) look fixedly at, See also: watch attentively, Syn. เพ่ง, เพ่งดู, พิศดู, Example: เขาพยายามเพ่งมองเปลวเทียนเพื่อฝึกสมาธิ, Thai Definition: ใช้ตามองดูอย่างเจาะจง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่องเพ่งมอง เช่น ส่องกล้อง, เล็ง เช่น ส่องปืน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaze at(phrv) จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, Syn. gape at, gawk at, goggle at, stare at
gaze(vi) เพ่ง, See also: เพ่งมอง, จ้องมอง, Syn. stare, gape, Ant. glance
stare(vi) จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง
stare(vt) จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น,ซึ่งได้กำหนดไว้,ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร,เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ,แน่นอน,มั่นคง,ถาวร,ไม่ผันแปร,เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare, gape

English-Thai: Nontri Dictionary
peer(vi) แลมอง,เพ่งมอง,ชะเง้อมอง,มองหา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top