ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบี้ยว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบี้ยว-, *เบี้ยว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี้ยว(v) distort, See also: deform, Example: ศีรษะเด็กเมื่อคลอดใหม่มักจะเบี้ยวไปทางท้ายทอย, Thai Definition: มีรูปบิดเบ้ไปจากเดิม ซึ่งมักจะมีลักษณะค่อนข้างกลม
เบี้ยว(v) break a promise, See also: break an agreement, not keep a promise, Syn. บิดพลิ้ว, โหยกเหยก, Example: ผมไม่เคยเบี้ยว ไม่เคยโกงใคร ผมซื่อสัตย์เสมอ, Thai Definition: หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติไม่ตรงตามข้อตกลง
เบี้ยวบูด(v) be distorted, See also: be contorted, be out of shape, be twisted, Syn. บูด, Example: หน้าของเขาเบี้ยวบูดราวกลับโกรธใครมาสักร้อยชาติ, Thai Definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ
เบี้ยวๆ บูดๆ(adj) wry (face), Syn. บิดๆ เบ้ๆ, เบ้, บูดเบี้ยว, Example: น้องทำหน้าเบี้ยวๆ บูดๆ เหมือนจะร้องไห้คงจะเจ็บแผลที่รถล้ม, Thai Definition: ที่แสดงอาการจะร้องไห้เพราะไม่พอใจหรือเจ็บปวด เป็นต้น
เบี้ยวๆ บูดๆ(adj) distorted, See also: twisted, crooked, Syn. บิดๆ เบ้ๆ, บิดเบี้ยว, บูดเบี้ยว, Example: เครื่องบินที่ถูกไฟไหม้กลายเป็นชิ้นโลหะเบี้ยวๆ บูดๆ ที่ไม่มีค่าอะไรเลย, Thai Definition: ที่มีรูปบิดเบ้ไปจากเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบี้ยวว. มีรูปบิดเบ้ไปจากเดิมซึ่งมักจะมีลักษณะค่อนข้างกลม เช่น หัวเบี้ยว ปากเบี้ยว.
เบี้ยวดู คางเบือน.
เบี้ยวบูด, เบี้ยว ๆ บูด ๆว. บิดเบี้ยวจนเสียรูปทรง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[bīo] (v) EN: distort ; deform  FR: déformer
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
เบี้ยว[bīo] (adj) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting  FR: déformé ; tordu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awry(adj) บิดเบี้ยว, See also: เบี้ยว, คด, งอ, เฉียง, Syn. crooked, aslant, askew
crooked(adj) เบี้ยว, See also: เอียง เช่น รูปภาพ
wry(adj) เบี้ยว, See also: บิด, บิดเบี้ยว, Syn. distorted, crooked, twisted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agee(อะจี') adv. ไปทางข้าหนึ่ง, เฉไป, เบี้ยว,, Syn. ajee to one side, awry
agley(อะกลี' อะไกล) adv. ผิด, เบี้ยว,, Syn. agly awry, wrong
ajee(อะจี) adj. เบี้ยว, ไม่ตรง = agee
anamorphoscope(แอนนะมอร์' โฟศโคพ) n. เครื่องมือปรับภาพที่เบี้ยว เนื่องจาก anamorphosis
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia
awry(อะไร') adj.,adv. งอหรือคดหรือเฉียงไปทางข้างหนึ่ง,เฉไป,เบี้ยว,ผิดทาง (เข้าใจ) ผิด
cam(แคม) 1. n. ลูกเบี้ยว,ล้อนูน 2. ย่อมาจาก computer-aided manufacturing (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงานแต่ละส่วน เช่น การนับและการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
contort(คันทอร์ทฺ') vi.,vt. บูดเบี้ยว,บิดเบี้ยว
contortion(คันทอรฺ'เชิน) n. ความบูดเบี้ยว,ภาวะที่คดงอ,หน้าคดงอ, Syn. distortion
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved, bent

English-Thai: Nontri Dictionary
awry(adv) เห,เฉไป,เบี้ยว,ผิดทาง
contort(vt) งอ,เบี้ยว,บิด,คดงอ
contortion(n) การบิดเบี้ยว,การบิด,ความงอ,ความคดงอ
convulsion(n) อาการชัก,อาการสั่น,อาการหดเกร็ง,อาการบิดเบี้ยว
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
grimace(vi) ทำหน้าบูดบึ้ง,ทำหน้าตาบูดเบี้ยว,แหกหูแหกตา
warp(n) ความบิดเบี้ยว,ความโค้ง,ความวิปริต,ความแปรปรวน
wry(adj) บิด,เบี้ยว,บิดเบือน,คดเคี้ยว,ผิดปกติ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top